În apropiere de monumentul ”Calvarul Aiudului”, ridicat din iniţiativă Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România la începutul anilor ’90, se construieşte un nou aşezământ.
Ansamblul manăstiresc este alcătuit din trei nivele suprapuse inserate în terenul puternic denivelat pe direcţia Nord-Sud (Râpa Robilor).
Nivelul inferior este ocupat în cea mai mare parte de Centrul de Studii Martirologice ce îmbrăca nivelul de jos al bisericii – osuarul cu căile de acces – şi parţial de funcţiuni de cazare ale mănăstirii, spaţii anexe de depozitare, precum şi de spaţiile tehnice.
Nivelul superior este destinat mănăstirii. El constituie dintr-o incintă dreptunghiulară, în mijlocul căreia se găsește biserica.
Curtea interioară a mănăstirii constituie acoperişul – terasa circulabilă – a Centrului de Studii Martirologice.
Vizual, într-o perspectivă descendentă, se asigura o legătură organică cu peisajul Râpei Robilor.
mai mult