Mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul se găsește la 12 kilometri de Serres, pe coasta unui munte. Ea a fost ctitorită în anul 1270 de Cuviosul Ioanichie, monah aghiorit, pe locul său de sihăstrie, ca mănăstire de monahi.
Mare parte din mănăstire a fost distrusă de sârbi în anul 1345. În anul 1371, sultanul Murat I a hotărât ca mănăstirea să nu plătească dări.
Sfântul Ghenadie Scholarios, patriarhul Constantinopolului, s-a retras la această mănăstire între anii 1457-1462. Mănăstirea a funcționat fără întrerupere până în anii de după cel de-al doilea război mondial, când s-a pustiit. Vedere din curtea mănăstirii.
În secolul al XIX-lea, mănăstirea era cunoscută drept „a grămăticilor”, datorită bogatei sale biblioteci și a școlii. În 1917, soldații bulgari au jefuit mănăstirea, furând 25 de evanghelii, peste 200 de manuscrise și mai mult de 1500 de tipărituri vechi, precum și multe obiecte liturgice care au ajuns în muzee din Europa.
În anul 1986, mănăstirea a fost repopulată, fiind transformată în chinovie de maici. În anul 2010, mănăstirea a fost lovită de un puternic incendiu, în urma căruia încă se află parțial în reconstrucție. Foișor din curtea mănăstirii, fost aghiasmatar.
Pavilion
O pisanie veche
Basorelief
Unul din multele izvoare din curtea mănăstirii
Izvor din curtea mănăstirii
Alt izvor din curtea mănăstirii
Katholikonul mănăstirii, construit în anul 1300, este închinat Sfântului Ioan Înaintemergătorul.
Pronaosul katholikonului
Detaliu din pronaos
Pronaosul katholikonului
Frescă post-bizantină din pronaos. Izvorul Tămăduirii
Frescă post-bizantină din pronaos. Fragment din Judecata de Apoi
Intrarea în naos
Interiorul katholikonului
Mântuitorul. Icoană împărătească de pe iconostas
Maica Domnului. Icoană împărătească de pe iconostas
Frescă din interiorul katholikonului
Hrisos înaintea lui Pilat. Detaliu. Frescă din interiorul katholikonului
Punerea în mormânt. Detaliu. Frescă din interiorul katholikonului
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Icoană pe lemn
Curtea din spatele katholikonului
Turnul clopotniței
Clopotnița cu orologiu
Curtea mănăstirii. Paraclis
Curtea mănăstirii. Paraclis
Curtea mănăstirii. Intrare de chilie
O poartă veche
Zonă încă nerenovată
Zonă în renovare
Curtea mănăstirii
Curtea mănăstirii
Muxeul mănăstirii
Obiecte bisericești din muzeul mănăstirii
Sfeșnice din muzeul mănăstirii
Obiecte de bucătărie din muzeul mănăstirii
Obiecte de bucătărie din muzeul mănăstirii
Muzeul mănăstirii. Clopote și tălăngi.
Muzeul mănăstirii. Lăzi de zestre și fiare de călcat
Muzeul mănăstirii. Obiecte folosite la brutărie
Poarta principală a mănăstirii
Mănăstirea se poate vizita zilnic, între orele 8:00-14:00 și 16:00-19:00
mai mult