Chilia Sfântul Ipatie se afla pe teritoriul deţinut de Mănăstirea Vatoped, la numai o jumătate de oră de mers pe jos faţă de mănăstire.
Aşezământul este una dintre cele mai vechi chilii romaneşti din Sfântul Munte Athos. Mulţi călugări vieţuitori în această chilie au venit de prin părţile Sibiului. Astfel, vreme de peste un secol, mai toţi stareţii chiliei au venit aici din Săliştea Sibiului.
Astăzi, la conducerea chiliei Sfântul Ipatie este tânărul părinte Ignatie Bozianu, moldovean de obârşie, dar care a făcut primii paşi în viaţa monahală nu departe de plaiurile sibiene, la mănăstirea Afteea din judeţul Alba.
Ucenic al bătrânului Dionisie Ignat de la Colciu, lui îi revine misiunea, deloc uşoară, de a continua moştenirea duhovnicească şi tradiţia românească a chiliei Sfântul Ipatie
În ultimii ani, aşezământul a trecut printr-un amplu proces de restaurare.
Recent a fost începută pictatarea paraclisului de iscusitul iconograf Ioan Popa.
mai mult