Biblia pentru copii

Prinderea lui Iisus Zoe Kanava 9 April 2015 Adeseori Iisus mergea seara pe Muntele Măslinilor. Câteodată se ducea singu...
Naşterea lui Ioan Zoe Kanava 24 June 2014 Atât Zaharia, cât şi femeia lui, Elisabeta, s-au rugat ani întregi ca...
Vindecarea orbului din naştere 25 May 2014 Înaintând în perioada Cincizecimii, ajungem la Duminica Orbului. În aceas...
Vindecarea paraliticului Zoe Kanava 11 May 2014 Este mijlocul primăverii. Iisus, după ce a străbătut ce...
Întâlnirea cu Ioan Zoe Kanava 5 January 2014 Iisus a vieţuit în Nazaret treizeci de ani. În toată această vreme a lucrat...
Naşterea lui Iisus Zoe Kanava 26 December 2013 Cezarul a dat poruncă ca toţi să meargă şi să se înscrie în locul de obârşi...
Schimbarea la Faţă a lui Iisus Zoe Kanava 6 August 2013 Este dimineaţă. Iisus împreună cu Ucenicii Săi merg la Cezareea, dincolo ...
David şi Goliat Zoe Kanava 13 July 2013 Planul lui Dumnezeu este ca oamenii să se întoarcă în Rai, deoarece pentr...
Sfârşitul lui Ilie Zoe Kanava 7 July 2013 Ilie merge patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi. În cele din urmă ajun...
Se naşte un prooroc Zoe Kanava 29 June 2013 Aşadar, în cele din urmă, după patruzeci de ani de pribegie prin pustie a...
123
Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB