Search Results for: ""

A treia telesinaxă a Părintelui Stareț Efrem Vatopedinul cu credincioșii români ținută cu binecuvântarea Prea Fericirii Sale Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 14 October 2021 A treia telesinaxă a Părintelui Stareț Efrem Vatopedinul cu credincioșii români ținută cu binecuvântarea Prea Fericirii Sale Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române   Legătura duhovniceasc...
Purtând înlăuntrul nostru omorârea Domnului Iisus Arhimandritul - Zaharia (Zaharou) de la Essex 6 October 2021 Apostolul de astăzi propovăduiește cu hotărâre adevărul paradoxal și antinomic că în viața ucenicilor lui Hristos, întristarea și bucuria, și moartea și viața depind una de cealaltă și alternează atât...
Iubiți cu o dragoste răstignită Arhimandritul - Zaharia (Zaharou) de la Essex 1 October 2021 Monahul care se străduiește să Îi dăruiască Domnului o iubire puternică, precum El ne-a arătat nouă, și încearcă să născocească mereu noi căi de a afla o legătură mai strânsă cu Hristos, ca inima lui ...
Festivalul de Muzică Bizantină de la Iași Ediția a IV-a (29 septembrie-3 octombrie 2021) 21 September 2021 Tehnica dirijorală a corului psaltic prin prisma tradiției orale și scrise Atelier de lucru Festivalul de Muzică Bizantină de la Iași se află anul acesta la ediția a IV-a, fiind organizat de către M...
Viața proorocească a Maicii Domnului – pildă a vieții monahale Arhimandritul - Zaharia (Zaharou) de la Essex 1 September 2021 Monahismul este o urmare a vieții Maicii Domnului, care a fost de la început și până la sfârșit o urmare a căii Fiului și Dumnezeului Ei. În esență, Fecioara Mariam urmase în chip proorocesc calea Dom...
Răspunsurile Cuviosului Părinte Arsenie Boca la neliniştile vremurilor noastre Sergiu Ciocârlan 25 August 2021 Scrise cu aproape opt decenii în urmă, într-o epocă tulburată de război şi de ameninţarea unui regim dictatorial, cuvintele Cuviosului Părinte Arsenie devin răspunsuri profetice la neliniştile actuale...
Arhimandritul Efrem Vatopedinul – Părintele duhovnicesc după învățătura Sfânului Apostol Pavel 9 August 2021 ...
Rugăciune către Sfântul Sofronie Arhimandritul - Zaharia (Zaharou) de la Essex 13 July 2021 Mulțumim Ție, Hristoase Dumnezeul nostru, că ai dăruit locul acestei Mănăstiri robului Tău sfântului nostru Părinte Sofronie, ca liman și mângâiere, spre sfințire, ca legătură nestrămutată cu comuniun...
Slujirea proorocească a cuvântului lui Dumnezeu la Sfântul Sofronie Arhimandritul - Zaharia (Zaharou) de la Essex 10 July 2021 Hristos este minunea care ne uimește. El este semnul lui Dumnezeu pentru toate generațiile până la sfârșitul veacurilor, căci în Persoana Sa fiecare impas și-a aflat ieșire. În timpul vieții Sale pămâ...
Despre conștiință (Rom. 2:10-18) Arhimandritul - Zaharia (Zaharou) de la Essex 7 July 2021 Apostolul care s-a citit astăzi (a doua duminică după Rusalii) vorbește despre judecată și conștiință. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu Care „cercetează inimile și rărunchii”.[1] Ziua Judecății va v...
123...301
Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB