Search Results for: ""

Nașterea lui Hristos 2023 Arhimandritul - Zaharia (Zaharou) de la Essex 27 December 2023 Viața în sânul Bisericii este o succesiune neîntreruptă de praznice, adică o pomenire duhovnicească necontenită a evenimentelor veșnice. Vrăjmașul sufletelor noastre, diavolul, ne războiește sugerându...
Taina Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Arhimandritul - Zaharia (Zaharou) de la Essex 14 August 2023 „Îngrădește-mi gândurile mele, Mântuitorul meu, să îndrăznesc a lăuda pe Preacurata Maica Ta, zidul lumii”[1] Astăzi iarăși prăznuim, și fiecare praznic este un alt prilej de a ne arăta recunoștința ...
Lumina lui Hristos și prefacerea omului Arhimandritul Petru, Starețul Mănăstiriii Sfântului Ioan Botezătorul, Essex, Marea Britanie 11 August 2023 Praznicul Schimbării la Față adresează un cuvânt potrivit mai ales vremurilor noastre, pentru că ne dezvăluie slava pe care Dumnezeu o hărăzise omului dintru început. Are mare însemnătate aceasta pent...
Cuvânt despre Cuviosul Sofronie Arhimandritul - Zaharia (Zaharou) de la Essex 12 July 2023 Hristos este minunea care ne uimește. Este semnul lui Dumnezeu pentru toate generațiile până la sfârșitul veacurilor, deoarece în Persoana Sa aflăm ieșirea din orice impas. Prin extensie, fiind cei ce...
Praznicul Înjumătățirii Cincizecimii Arhimandritul Petru, Starețul Mănăstiriii Sfântului Ioan Botezătorul, Essex, Marea Britanie 11 May 2023 Trecând prin Postul Mare, am trăit evenimentul Învierii, care a fost în inima propovăduirii creștine chiar mai înainte ca Evangheliile să fie scrise. Unii tâlcuitori notează că toate prorociile Vechiu...
Duminica iertării Arhimandritul - Zaharia (Zaharou) de la Essex 3 March 2023 Dumnezeu tânjește a ne primi ca pe fii ai Săi în Împărăția Sa cea veșnică, și de aceea în această perioadă Biserica este plină de mare har, care este dăruit tuturor celor care însetează a trăi Înviere...
Plinătatea timpului Arhimandritul - Zaharia (Zaharou) de la Essex 2 January 2023 Noul Testament nu este doar diferit de cel Vechi, ci aduce lumii însăși unicitatea fără seamăn a vieții celei noi întru Hristos. Domnul a venit ca să avem viață și încă viață din belșug (In 10, 10). E...
Darul Cincizecimii și „vădirea” Duhului Sfânt Arhimandritul Petru, Starețul Mănăstiriii Sfântului Ioan Botezătorul, Essex, Marea Britanie 10 June 2022 Domnul Iisus a spus că Duhul Sfânt vădește lumea „de păcat, de dreptate și de judecată”[1]. Această mustrare însă nu este spre pieire, ci spre viață. Duhul lui Dumnezeu „pretutindenea este și toate l...
Convorbiri monahale Arhimandritul - Zaharia (Zaharou) de la Essex 23 May 2022 Isihasmul este un fenomen duhovnicesc, chintesența tradiției ascetice în Biserica Ortodoxă. Prin lucrarea isihiei, sufletul omului se plinește cu harul lui Dumnezeu, primește ipostas. Mucenicii își da...
Slujba, Paraclisul și acatistul Cuviosului și de Dumnezeu purtătorului Părintleui nostru Efrem Katunakiotul Editura Bonifaciu 12 May 2022 Vă înștiințăm că Mănăstirea Diaconești s-a îngrijit de editarea acestor cărți care deja sunt disponibile și în librării. La întocmirea lor le-am ajutat și noi puțin având încredințarea că vor fi de fo...
123...303
Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB