Asociaţia

Cinstind nepreţuita ofrandă pe care Mănăstirea Vatoped a adus-o Ortodoxiei, Asociaţia Prietenilor Mănăstirii Vatoped îşi propune să fie alături de obşte şi să fie de ajutor în lucrarea acesteia, astăzi, când mănăstirea a păşit deja în al doilea mileniu al ei de istorie.

Toţi cei care au fost însufleţiţi de dorinţa să cunoască, să studieze, să înţeleagă şi să preţuiască lucrarea şi prinosul de veacuri ale Părinţilor vatopedini, socotesc drept o datorie sfântă şi o cinste pentru ei să sprijine strădania acestora.

Ne-a mişcat mai cu seamă dragostea şi încrederea pe care membrii noştri le-au arătat încă de la început faţă de Asociaţie. Am ajuns la 10 000 de membri, fără ca noi să facem vreun efort special sau să ne promovăm.

Cu deosebită bucurie, Asociaţia a încredinţat Institutului “Sfântul Maxim Grecul” crearea noii publicaţii “Pemptousía” (Chintesenţa). Această publicaţie de calitate, având la bază cuprinzătorul triptic “Cultură – Ştiinţe – Religie”, timp de nouă ani a avut o largă circulaţie în Grecia, bucurându-se de o apreciere deosebită, iar acum circulă online. In mod constant, ea publică materiale noi, scrise de autori reputaţi şi specialişti în domeniul lor ştiinţific.

Punând în valoare instrumentele pe care ni le oferă astăzi tehnologia modernă, publicaţia online “Pemptousía” îşi informează cititorii zilnic şi oferă, în afara articolelor scrise, şi un material audio-vizual (cuvântări, muzică, interviuri exclusive şi videoclipuri de interes general).

În paralel, acest portal online cuprinde un  material bogat, cu acces permanent, pe teme din istoria, arta, tradiţia, viaţa şi lucrarea Mănăstirii Vatoped. Locul principal în dedicaţiile Pemptousíei îl deţine Părintele Iosíf Vatopedinul, trecut la Domnul. De asemenea, se oferă o informare detaliată despre chestiunea Lacului Vistonida.

Nădăjduim că acest efort de promovare digitală – multilingvistică – a nepreţuitei tradiţii duhovniceşti şi culturale a Ortodoxiei şi a civilizaţiei aghiorite va transmite omului postmodern, fărâmiţat sufleteşte, un mesaj de credinţă, nădejde şi dragoste şi îi va aduce aminte de valoarea omului autentic, chip al lui Dumnezeu.

Pentru a contacta Asociaţia Prietenii Sfintei Mari Mănăstiri Vatopedi, vă rugăm să trimiteţi email la adresa [email protected].

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB