Search Results for: ""

Leacul pentru ispita noutății Arhimandritul - Zaharia (Zaharou) de la Essex 22 December 2021 Omul s-a confruntat mereu cu ispita noutății, căci el este prin fire o fiinţă dinamică. În sufletul lui există o dorință înnăscută de a căuta mereu ceva nou. Duhul omului nu poate rămâne static fără a...
Dicheul (Δικαίος) Schitului Sfânta Treime, Gheron Patapie Kavsokalivitul, despre „Sfântul Porfirie ca monah Kavsokalivit” Dicheul Schitului Sfânta Treime, Gheron Patapie Kavsokalivitul 6 December 2021 În Sfântul Munte, în acest ținut al pocăinței și laborator al sfințeniei, în schitul Sfintei Treimi de la Kavsokalivia Marii Lavre și în coliba Sfântului Gheorghe, a trăit la începutul vieții sale mon...
Întâlnirea tânărului bogat cu Hristos (Luca 18:18-30) Arhimandritul - Zaharia (Zaharou) de la Essex 30 November 2021 În aşteptarea liniștită a marelui praznic al Crăciunului, „mai-marele praznicelor”, pericopele evanghelice ale acestei perioade se învârt în jurul întrebării arzătoare: „Ce să fac ca să moștenesc viaţ...
A treia telesinaxă a Părintelui Stareț Efrem Vatopedinul cu credincioșii români ținută cu binecuvântarea Prea Fericirii Sale Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 14 October 2021 A treia telesinaxă a Părintelui Stareț Efrem Vatopedinul cu credincioșii români ținută cu binecuvântarea Prea Fericirii Sale Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române   Legătura duhovniceasc...
Purtând înlăuntrul nostru omorârea Domnului Iisus Arhimandritul - Zaharia (Zaharou) de la Essex 6 October 2021 Apostolul de astăzi propovăduiește cu hotărâre adevărul paradoxal și antinomic că în viața ucenicilor lui Hristos, întristarea și bucuria, și moartea și viața depind una de cealaltă și alternează atât...
Iubiți cu o dragoste răstignită Arhimandritul - Zaharia (Zaharou) de la Essex 1 October 2021 Monahul care se străduiește să Îi dăruiască Domnului o iubire puternică, precum El ne-a arătat nouă, și încearcă să născocească mereu noi căi de a afla o legătură mai strânsă cu Hristos, ca inima lui ...
Festivalul de Muzică Bizantină de la Iași Ediția a IV-a (29 septembrie-3 octombrie 2021) 21 September 2021 Tehnica dirijorală a corului psaltic prin prisma tradiției orale și scrise Atelier de lucru Festivalul de Muzică Bizantină de la Iași se află anul acesta la ediția a IV-a, fiind organizat de către M...
Viața proorocească a Maicii Domnului – pildă a vieții monahale Arhimandritul - Zaharia (Zaharou) de la Essex 1 September 2021 Monahismul este o urmare a vieții Maicii Domnului, care a fost de la început și până la sfârșit o urmare a căii Fiului și Dumnezeului Ei. În esență, Fecioara Mariam urmase în chip proorocesc calea Dom...
Răspunsurile Cuviosului Părinte Arsenie Boca la neliniştile vremurilor noastre Sergiu Ciocârlan 25 August 2021 Scrise cu aproape opt decenii în urmă, într-o epocă tulburată de război şi de ameninţarea unui regim dictatorial, cuvintele Cuviosului Părinte Arsenie devin răspunsuri profetice la neliniştile actuale...
Arhimandritul Efrem Vatopedinul – Părintele duhovnicesc după învățătura Sfânului Apostol Pavel 9 August 2021 ...
Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB