Search Results for: ""

Slujba, Paraclisul și acatistul Cuviosului și de Dumnezeu purtătorului Părintleui nostru Efrem Katunakiotul Editura Bonifaciu 12 May 2022 Vă înștiințăm că Mănăstirea Diaconești s-a îngrijit de editarea acestor cărți care deja sunt disponibile și în librării. La întocmirea lor le-am ajutat și noi puțin având încredințarea că vor fi de fo...
Gheronda Iosif Vatopedinul – un surâs din veșnicie 12 May 2022 Vă înștiințăm că Mănăstirea Diaconești s-a îngrijit de editarea acestor cărți care deja sunt disponibile și în librării. La întocmirea lor le-am ajutat și noi puțin având încredințarea că vor fi de fo...
Slujba, Paraclisul și Acatistul Cuviosului și de Dumnezeu Purtătorului Părintelui Nostru Iosif Isihastul 12 May 2022 Titlu: Slujba, Paraclisul și Acatistul Cuviosului și de Dumnezeu Purtătorului Părintelui Nostru Iosif Isihastul Nr. pagini : 216 Nr. pagini text: 64 Nr. pagini partituri: 152 Editura Bonif...
Cuvânt pentru Înviere 2022 Arhimandritul Petru, Starețul Mănăstiriii Sfântului Ioan Botezătorul, Essex, Marea Britanie 26 April 2022 Atotputernicul Iisus ne-a arătat singura cale ce duce la Înviere: să primim a pătimi necazuri, chiar și moarte, pentru sfântul Său Nume vrednic de toată închinăciunea, în ascultare de porunca Sa, fără...
Ce ar trebui să avem în minte și să facem în situația politică actuală? Arhimandritul - Zaharia (Zaharou) de la Essex 14 March 2022 „Noi nu știm toate despre conflictele lumii acesteia și nici nu este nevoie să știm. Doar ne rugăm cu o inimă plină de compătimire pentru pacea lumii și pentru toți. Nu luăm partea nimănui, pentru că ...
Duminica iertării Arhimandritul - Zaharia (Zaharou) de la Essex 10 March 2022 Atunci când omul își află inima adâncă și se întoarce cu totul și fără șovăială către Dumnezeu, Domnul face ca ea să rodească prin sămânța nestricăcioasă a cuvântului Său; El o pecetluieşte cu minunat...
Dicheul Schitului Sfânta Treime, Gheron Patapie Kavsokalivitul, despre „Sfântul Porfirie ca monah Kavsokalivit” Gheron Patapie Kavsokalivitul 10 January 2022 În Sfântul Munte, în Schitul Sfintei Treimi din Kavsokalivia, a trăit la începutul vieții sale monahale, dar și la sfârșitul vieții sale pământești, una dintre cele mai importante prezențe duhovniceșt...
Timpul – un prilej pentru om Arhimandritul Petru, Starețul Mănăstiriii Sfântului Ioan Botezătorul, Essex, Marea Britanie 10 January 2022 Timpul este ceva tragic în viața omului, pentru că fiecare nou an măsoară cât de aproape este sfârșitul. Ne este timpul prieten sau vrăjmaș, binecuvântare sau blestem? Felul în care măsurăm timpul est...
Cuvânt la Botezul Domnului 2022 Arhimandritul - Zaharia (Zaharou) de la Essex 10 January 2022 Prin venirea Sa, Domnul a umplut întreaga lume cu harul Său dumnezeiesc și Și-a revărsat energia ziditoare asupra întregului pământ. S-a pogorât în Iordan, nu pentru a Se sfinți pe Sine, ci pentru a s...
Hristos – unicul dar adevărat de Crăciun Arhimandritul - Zaharia (Zaharou) de la Essex 27 December 2021 Hristos este darul lui Dumnezeu pentru om și darul omului pentru Dumnezeu, dar Hristos este și darul cel desăvârșit pe care fiecare dintre noi îl poate aduce aproapelui său. În rai, Dumnezeu Se ofere...
1234...303
Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB