Omilii

Postul și necazurile vieții 14 April 2013 După cum citim în pericopa evanghelică de astăzi (Marcu 9, 17-31), ucenicii...
IPS Nikolaos Mesogaias: Despre iertare Înaltpreasfinţitul - Nicolae, Mitropolit al Mesoghiei şi Lavreoticii 21 March 2013 Iubiții mei frați, Cântări de slavă, laudă și binecuvântare pentru numel...
Mesajul Patriarhului Ecumenic Bartholomeu la începutul Postului Mare – 2013 16 March 2013 † B A R T H O L O M E U Din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Constantin...
Mitr. Ieremia de Gortina – Taina preoției Mitropolitul Górtinei şi Megalopólisului - Ieremia (Foúntas) 17 January 2013 Putem înţelege ce înseamnă Preoţia, dacă ne gândim la Maica Domnului: Fiu...
Omilie la a cincea Duminică a Păresimilor, despre milostivire Sfântul - Grigorie Palama 26 November 2012 1. Sunt unele părţi din mare care hrănesc monştri uriaşi, ce au înfăţişarea...
Ni se întunecă sufletul pentru că nădejdea noastră nu este în pronia lui Dumnezeu 22 November 2012 Ne aflăm, în general, în vremuri grele. Vremuri în care lipsurile economi...
Stareţa ca mamă duhovnicească Gherondisa - Theoxeni 15 November 2012 Omilie a Gherondisei Theoxeni, Egumenă a Sfintei Mânăstiri şi Stavropighie ...
Calea spre sfinţire a Sfântului Grigorie Palama Arhimandritul - Efrem, Egumenul Mănăstirii Vatoped 15 November 2012 Prea Sfinţite, iubiţi fraţi în Hristos, În seara aceasta, în această sinax...
Sfântul Grigorie Palama și ortodoxia Părintele - Teoclit Dionisiatul 15 November 2012 Preasfânta Biserică Ortodoxă nu a aşezat fără un scop foarte adânc, tocmai ...
Cuvânt la Liturghia darurilor mai înainte sfinţite Arhimandritul - Emilianos Simonopetritul 14 November 2012 Aş vrea ca la Liturghia noastră de astăzi, a Darurilor mai înainte sfinţite...
Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB