Cuvânt la Botezul Domnului 2022

10 January 2022

Prin venirea Sa, Domnul a umplut întreaga lume cu harul Său dumnezeiesc și Și-a revărsat energia ziditoare asupra întregului pământ. S-a pogorât în Iordan, nu pentru a Se sfinți pe Sine, ci pentru a sfinți apele și întreaga zidire, ca să primim noi botezul și să fim îmbrăcați cu slăvita Sa fire omenească, în care „locuiește, trupește, toată plinătatea Dumnezeirii” (Col. 2:9). El S-a pogorât în ape „ca să ridice împreună cu Sine fii luminați din apele Iordanului” și să-i facă cetățeni ai Împărăției Sale celei veșnice.

Prima Arătare smerită a Domnului a devenit un eveniment proorocesc, prin care „harul mântuitor al lui Dumnezeu s-a arătat tuturor oamenilor” (Tit. 2:11).

Prima Arătare smerită a Domnului a devenit pregătirea pentru slăvita Sa Arătare ce va să fie la sfârșitul veacurilor. Tuturor celor care au iubit prima Sa Arătare (vezi 2 Tim. 4:8), Domnul le va dărui „cerul cel nou și pământul cel nou” (2 Petr. 3:13) pe care le va aduce în ziua aceea.

Pentru cei ce au iubit prima Sa smerită Arătare, Domnul a devenit Proorocul și Înaintemergătorul celei de A Doua Arătări a Lui întru Slavă, când va veni să îi ia la Sine pe ai Săi, atât pe cei vii, cât și pe cei adormiți, de la toate marginile pământului și a-i duce întru Împărăția Sa cea cerească. Acolo, împreună cu îngerii, Îl vor slăvi veșnic pe Mântuitorul și Răscumpărătorul sufletelor noastre, pentru nemărginita Lui iubire pe care a arătat-o prin Patima Sa cea de bunăvoie pentru mântuirea lumii.

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB