Cuvânt pentru Înviere 2022

26 April 2022

Atotputernicul Iisus ne-a arătat singura cale ce duce la Înviere: să primim a pătimi necazuri, chiar și moarte, pentru sfântul Său Nume vrednic de toată închinăciunea, în ascultare de porunca Sa, fără a cădea în prăpastia înșelătoare a milei de sine, fără a ne cruța pe noi înșine, ci predându-ne cu încredere ca și pruncii Proniei Sale milostive.

Domnul S-a pogorât până în iadul cel mai de jos, cu tot sufletul muritor drept cuprins al inimii Sale. El Se pogoară și în hăurile întunecate ale inimii noastre împietrite, îngropându-Se tainic în mormântul ei și înviind-o cu iubirea Sa smerită.

Atunci când pătimim, Îl purtăm în noi pe Hristos cel Pătimitor. Iar Duhul Care L-a proslăvit pe Hristos Se pogoară în inimile celor disprețuiți, care pătimesc cu răbdare „strâmtorarea cea mare”, tânjind după unirea cu El. În cămara de nuntă a inimii înfrânte și îndurerate, Domnul Se unește cu sufletul mireasă încât devin una. Când El învie, El smulge sufletul din legăturile morții, îl învie împreună cu El și îl face părtaș la evenimentul veșnic al Învierii, în Lumina neapusă a Împărăției lui Dumnezeu.

Hristos păstrează tăcerea timp de trei zile în mormânt, pentru a învia și a vesti cu mai multă limpezime taina căilor mântuirii Sale.

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB