Mănăstirea Prousoú se găsește în sudul regiunii Evritanía, la 33 de kilometri de Karpenísi. Zidirea Mănăstirii, după tradiția locală, este strâns legată de găsirea icoanei maicii Domnului din Proúsa Asiei Mici într-o peșteră, în locul unde astăzi se află mănăstirea
Vedere înspre satul Prousoú
Pe costișa de deasupra mănăstirii se găsesc două turnuri, zise ale lui Karaiskákis, construite, după tradiția locală, de eroul național grec Karaiskákis și având rol de apărare
Mănăstirea Prousoú este vizitată de pelerini din toată Grecia, mai ales de 23 august, atunci când se prăznuiește găsirea icoanei Maicii Domnului în peșteră
Paraclisul Tuturor Sfinților se găsește în afara mănăstirii, datând din anul 1754. Turnul cu ceas este zidit pe o stâncă înaltă
Turnul cu ceas
Izvor cu aghiasmă
Intrarea în mănăstire
Mănăstirea a fost construită în vremea Împăratului iconomah Theofil (829-842)
Katholikonul mănăstirii este în formă de cruce cu turlă. La vest, la picioarele stâncii, există o criptă transformată în paraclis. Frescele datează de la anul 1785
Sub stâncă
Clopote
În mănăstire funcționează un muzeu bogat, conținând icoane de secol XV și XVI, sfinte veșminte, vase se argint și aur, manuscrise, cărți tipărite, dar și sabia lui Karaiskákis
Curte sub stâncă
Iconostasul katholikonului
Iconostasul este lucrat din lemn
Iisus Hristos Pantokrator, turla katholikonului
Fresce post-bizantine
Pisania katholikonului
Fresce cu scene din viața Mântuitorului
În pronaos
Icoana Maicii Domnului Prousiótissa. Vreme de multe veacuri această icoană a stat în biserica mare din cetatea Proúsa din Asia Mică, dar în vremea tulburărilor iconoclaste a fost dusă în Grecia. Îmbrăcămintea de argint a fost dăruită de însuși Karaiskákis
mai mult