Sfânta Biserică a Adormirii Maicii Domnului din Anogí, în insula Itháca a fost construită în urmă cu 700 de ani, în stil basilical.
Pisanie la intrarea în biserică.
Interiorul bisericii, acoperit în mare parte cu fresce, a fost unul din motivele pentru care, în 1959, Biserica Adormirii Maicii Domnului a fost declarată monument istoric.
Iconostasul este de piatră zidită, cu adăugiri de lemn sculptat.
Iisus Hristos, Dreptul Judecător.
Biserica a fost pictată în secolul al XVII-lea de zugravul Antonios din Agrafa, în stil postbizantin.
Sfânta năframă.
Inscripția de pe iconostasul de piatră menționează pe Mitropolitul Kefaloniei și Ithakăi, Paisie, pe zugravul Antonios din Agrafa, precum și anul 1680.
Icoana Adormirii Maicii Domnului.
Vedere din interiorul bisericii.
Diferite registre ale picturii în frescă.
Cutremurul din anul 1953 a produs multe stricăciuni bisericii, lucru care a dus la acțiuni de restaurare și conservare a picturii.
În veacul al XVII-lea, Biserica Adormirii Maicii Domnului din Anogí a fost catedrală mitropolitană, pentru că Anogí era capitala insulei Ithaca.
Un detaliu nemaiîntâlnit: vase de lut au fost îngropate în zidurile de piatră pentru a îmbunătăți acustica bisericii.
Dreapta Judecată. Detaliu de pictură de pe balustrada balconului de deasupra pronaosului.
Dreapta Judecată, detaliu.
Scaune de strană.
Biserica Adormirii Maicii Domnului așa cum se vede de pe drumul principal din sat.
Vechea clopotniță de piatră în stil venețian.
mai mult