Artă

Antimis al arhiereului Mitrofan – anul 1719 28 November 2011 Cel mai vechi dintre cele mai mult de două sute de antimise ale Mănăstirii ...
Maica Domnului (Preasfânta Născătoare de Dumnezeu) Vatopedina, chalcografie a lui Giulian Zuliani – anul 1763 28 November 2011 Chalcografia (gravura) de față are ca temă centrală pe Maica Domnului Vatop...
„Sfântul Brâu”, chalcografie a lui Nicolae Hios – anul 1817 28 November 2011 Chalcografia (gravura) de față are ca temă centrală înmânarea Cinstitului B...
Icoana portabilă a Cinei celei de Taină – a doua jumătate a secolului al XII-lea 28 November 2011 Centrul icoanei mobile a Cinei celei de Taină este ocupat de o masă semicir...
Icoana cu Hristos Pantocrator – bust – secolele XIII-XIV 28 November 2011 În icoană (118 X 89 cm) este prezentat bustul lui Hristos Pantocrator. Bine...
Maica Domnului Vlahernitissa, 1677 28 November 2011 Icoana (56, 5 X 73 cm) reprezintă în centru pe Născătoarea de Dumnezeu pe t...
Introducere despre icoanele mobile post-bizantine ale Mănăstirii 28 November 2011 Nenumăratele icoane post-bizantine ale Mănăstirii Vatoped oferă o imagine r...
Vas de agiasmă – anul 1860 28 November 2011 Vasul de aghiasmă (înălţime 125 de cm.) are o formă neoclasică şi dispune d...
Chivot în formă de biserică, lucrare a lui Gherasim din Sinope – anul 1714 28 November 2011 Chivotul are o formă caracteristică de biserică cu cinci turle (înălţime 31...
Introducere în arta miniaturală post-bizantină a Mănăstirii 28 November 2011 Nenumărate sunt obiectele de artă miniaturală ce se păstrează în muzeul Măn...
Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB