Antimis al arhiereului Mitrofan – anul 1719

28 November 2011

Cel mai vechi dintre cele mai mult de două sute de antimise ale Mănăstirii Vatoped este acela al unui arhiereu cu numele Mitrofan. Reprezentarea dreptunghiulară centrală cuprinde scena Jelirii de la Punerea în Mormânt a lui Hristos, simbolurile Patimii și, în colțuri, busturile celor patru evangheliști. Compoziția este înconjurată perimetric de un șir de reprezentări simbolice care au fost redate schematic. În partea de jos a compoziției se găsește următoarea inscripție scrisă în românește folosindu-se caractere chirilice: „S-au blagoslovit și s-au sfințit cu mâna preasfințitului mitropolit kyr Mitrofan – 1719”. Prin urmare, acest antimis este pus în legătură cu mitropolitul Mitrofan și este datat la 1719.

Antimis al arhiereului Mitrofan - anul 1719

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB