Teologie

Mişcarea isihastă şi cea filocalică Profesor - Gheorghios I. Mantzaridis 14 October 2012 Cele două curente Două mari curente ale monahismului ortodox, cel isihast ...
Asistenţă socială şi asceză Prof. - Vasíleios Stoiánnos 11 October 2012 De fiecare dată când auzim despre vreo instituţie filantropică a Bisericii ...
Tendinţe de transcendere a idolatriei în filosofia antică şi în idolatriile contemporane Protoprezbiter - Nikólaos Loudovíkos 11 October 2012 Grecii antici au ocupat teritoriul elen la începuturile mileniului al doile...
De la masca postmodernă, la persoană Arhimandritul - Efrem, Egumenul Mănăstirii Vatoped 9 October 2012 Teologia persoanei, aşa cum apare ea în tradiţia ascetică isihastă, constit...
Sfinţenia mărturisită de Dumnezeu Protoprezbiterul - Gheorghios Metallinos 30 September 2012 Recentele proclamări de noi sfinţi[i], în masă, de către Biserica Ortodoxă,...
Teologia isihastă Profesor - Gheorghios I. Mantzaridis 29 September 2012 Isihasmul nu constituie un fenomen sezonier sau periferic al istoriei Biser...
Liturghia neîntreruptă a minţii omeneşti Ioánnis Kornarákis 26 September 2012 Mintea omenească funcţionează neîntrerupt! Acesta este, probabil, caracteri...
Cronologia creştină Protoprezbiterul - Gheorghios Metallinos 1 September 2012 Timpul este perceput în creștinism drept cadrul în care se manifestă reve...
Editarea scrierilor paisiene Arhid. Prof. - Ioan I. Ică Jr. 24 July 2012 Două importante publicaţii care în ultimii doi ani au văzut lumina tiparulu...
Teologia liturgic-euharistică a Cuviosului Atanasie din Paros (1721–1813) – Introducere Arhid. Prof. - Ioan I. Ică Jr. 20 July 2012 Epocă decisivă în destinul Ortodoxiei aflată în pragul critic al trecerii d...
Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB