Teologie

Persoană şi sfinţenie 19 October 2012 Greu îi este omului să cuprindă înţelesul sfinţeniei. Desigur, în epoca m...
Ce sunt îngerii? 19 October 2012 În viaţa de slăvire închinată lui Dumnezeu pe care o trăim în Biserica noas...
Antropologie apofatică Mitropolitul Diocleei - Kallistos Ware 15 October 2012 Există aşadar, aici, patru motive pentru care este imperios necesar ca, în ...
Cuvânt al Sfântului Radu Brâncoveanu: Patima cea Mântuitoare a Cuvântului Dumnezeu-Om 15 October 2012 Când Dumnezeu ne plânge cu lacrimi de sânge, oare ce suntem noi datori să f...
Mişcarea isihastă şi cea filocalică Profesor - Gheorghios I. Mantzaridis 14 October 2012 Cele două curente Două mari curente ale monahismului ortodox, cel isihast ...
Asistenţă socială şi asceză Prof. - Vasíleios Stoiánnos 11 October 2012 De fiecare dată când auzim despre vreo instituţie filantropică a Bisericii ...
Tendinţe de transcendere a idolatriei în filosofia antică şi în idolatriile contemporane Protoprezbiter - Nikólaos Loudovíkos 11 October 2012 Grecii antici au ocupat teritoriul elen la începuturile mileniului al doile...
De la masca postmodernă, la persoană Arhimandritul - Efrem, Egumenul Mănăstirii Vatoped 9 October 2012 Teologia persoanei, aşa cum apare ea în tradiţia ascetică isihastă, constit...
Sfinţenia mărturisită de Dumnezeu Protoprezbiterul - Gheorghios Metallinos 30 September 2012 Recentele proclamări de noi sfinţi[i], în masă, de către Biserica Ortodoxă,...
Teologia isihastă Profesor - Gheorghios I. Mantzaridis 29 September 2012 Isihasmul nu constituie un fenomen sezonier sau periferic al istoriei Biser...
Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB