Teologie Patristică

Mistagogia Sfântului Maxim Mărturisitorul – II Sfântul - Maxim Mărturisitorul 1 November 2012 III. Explicări ale Sinaxei liturgice 1. Explicarea generală — riturile Sin...
Sfântul Macarie Egipteanul – Treptele vieţii duhovniceşti Maria Karábelia 31 October 2012 Cele cincizeci de Omilii duhovniceşti care s-au păstrat până în zilele noas...
Confuzia și tulburarea sunt înnăscute, dar nu sunt firești Sfântul - Teofan Zăvorâtul 25 October 2012 Pricina confuziei și tulburării lăuntrice se află în păcatul strămoșesc. T...
Nestatornicia stării noastre lăuntrice Sfântul - Teofan Zăvorâtul 25 October 2012 Vă plângeți de nestatornicia stării dumneavoastră lăuntrice – uneori este b...
Harul rugăciunii aduce mintea în strânsă legătură cu Dumnezeu Sfântul - Maxim Mărturisitorul 21 October 2012 Rugăciunea neîncetată desparte mintea de toate înțelesurile și astfel o î...
Despre darurile duhovnicești Sfântul - Luca al Crimeei 21 October 2012 Din Apostolul care s-a citit am auzit îndemnurile de mare însemnătate și ru...
Mistica bizantină Profesor onorific de Filosofie al Universităţii Aristotel din Tesalonic - Vasíleios Tatákis 14 October 2012 Nu ne este cu putinţă să ne oprim asupra tuturor reprezentanţilor mistici...
Sfântul Ioan Hrisostom şi viaţa de familie Arhimandritul - Efrem, Egumenul Mănăstirii Vatoped 14 October 2012 Instituţia căsătoriei se află azi în criză peste tot în lume. Sfântul Ioan ...
Ce anume se întâmplă înlăuntrul nostru prin lucrarea Harului? Sfântul - Teofan Zăvorâtul 13 October 2012 Fiul lui Dumnezeu Cel Unul Născut, prin Întruparea Sa și prin moartea Sa pe...
De la masca postmodernă, la persoană Arhimandritul - Efrem, Egumenul Mănăstirii Vatoped 9 October 2012 Teologia persoanei, aşa cum apare ea în tradiţia ascetică isihastă, constit...
...5678
Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB