Teologie Patristică

Cuvânt închinat Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil Sfântul - Nicodim Aghioritul 8 November 2012 Dacă, iubiţii mei Părinţi şi fraţi, Domnul ar vrea să-mi dea mie, smeritulu...
Sfânta Scriptură în viaţa duhovnicească Ieromonahul - Agapie Corbu 7 November 2012 Viaţa duhovnicească cuprinde tot ceea ce face, trăieşte, primeşte şi împr...
Parastasele – practică a Bisericii primare sau inovație modernă ? Stélios Bafítis 3 November 2012 În articolul de faţă am dori să prezentăm anumite aspecte despre pomeniri...
Puterea Duhului Sfânt Sfântul - Chiril al Ierusalimului 3 November 2012 Să deschidem acum dumnezeieștile Scripturi și să bem apă din vasele Sfințil...
Concentrarea minții la rugăciune Sfântul - Teofan Zăvorâtul 3 November 2012 Ce să facem când mintea noastră aleargă încoace și încolo și nu putem să o ...
Nicicând să nu te saturi să-L chemi pe Iisus! Sfântul - Nicodim Aghioritul 3 November 2012 Omul nu poate împlini altfel prima și marea poruncă, „să iubești pe Domnul ...
Despre omul lăuntric Sfântul - Luca al Crimeei 3 November 2012 În capitolul al 4 –lea din Epistola a Doua către Corinteni a marelui Aposto...
Fără răbdare, omul nu devine lucrător Gheron Iosif Isihastul 1 November 2012 Viața omului, copilul meu, este durere, pentru că trăiește în exil. Nu cere...
Maimuţăreala şi papagalismul în teologie Înaltpreasfinţitul - Ierotheos Vlachos, Mitropolit de Nafpaktos şi Sfântul Vlasie 1 November 2012 Sfântul Maxim Mărturisitorul (580-662) este un mare Părinte al Bisericii,...
Mistagogia Sfântului Maxim Mărturisitorul – I Sfântul - Maxim Mărturisitorul 1 November 2012 Despre mistagogia bisericească sau privitor la care realităţi anume au fos...
...45678
Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB