Taina preoției

 
Pentru copii

img21_2 Preoţii sau clericii sunt acei creştini aleşi de către un episcop pentru virtuţile, caracterul şi dăruirea lor faţă de Dumnezeu cel în Treime, şi care au fost hirotoniţi (adică asupra cărora și-au pus mâinile), primind din belşug Harul Dumnezeiesc şi darul de a săvârşi Sfintele Taine. Hirotonia (sau punerea mâinilor) se săvârşeşte astfel: episcopul îşi pune mâinile pe capul celui care urmează să fie hirotonit şi cheamă harul Sfântului Duh.

img22_1

Nici un om, oricât de virtuos, conştiincios, credincios şi smerit ar fi, nu este vrednic să săvârşească Sfintele Taine, mai ales pe aceea a Sfintei Euharistii. Hristos este Marele Arhiereu şi El săvârşeşte Tainele, dăruindu-ne Sfântul Său Har, darurile Sale dumnezeieşti, prin intermediul apostolilor Săi, a preoţilor. Iar noi îi cinstim şi-i respectăm pe preoţi (chiar dacă ştim că uneori greşesc şi păcătuiesc, oameni fiind şi ei), căci se fac purtători ai Harului Dumnezeiesc. Dumnezeu le-a încredinţat sarcina săvârşirii Tainelor.

În Biserica Ortodoxă există trei trepte ale preoţiei: diaconia, preoția și arhieria.

Clerici IN

Preot, episcop și diacon

Diaconul, după cum arată însuși cuvântul (în greacă, diaconie înseamnă slujire) este ajutorul preotului şi al episcopului. El nu poate săvârşi niciuna dintre Taine.

img32_15Preotul săvârşeşte aproape toate Sfintele Taine, cu excepţia celei a Preoţiei.

Episcopul poate săvârşi toate Sfintele Taine. În plus, el poartă răspunderea dreptei învăţături şi a bunei rânduiri a bisericilor, preoților și credincioșilor.

Taina Preoţiei sau mai simplu hirotonia, după cum obişnuim să spunem, se săvârşeşte în timpul Sfintei Liturghii. Hirotonia unui episcop se săvârşeşte în prezenţa a altor trei episcopi. În momentul hirotoniei, dacă recunosc faptul că cel hirotonit este vrednic de misiunea foarte importantă care îi este încredințată, credincioşii pot spune cu voce tare „Vrednic este”.

Există şi alte slujiri bisericeşti: acestea sunt cea a citeţului (cel care citeşte pildele evanghelice în timpul slujbelor), a psaltului şi a ipodiaconului. Și peste aceștia își pune episcopul mâinile, chemând Harul lui Dumnezeu să lucreze prin ei.