Părţile Bisericii: Altarul

 
Pentru copii

Biserica este alcătuită din 3 mari părți: pronaosul sau pridvorul, naosul sau nava bisericii şi altarul. Între naos şi altar se află iconostasul (sau tâmpla).

altar in iconostas

Iconostasul poate fi din marmură sau din lemn sculptat. El are trei uşi. Intrarea din mijloc se numeşte Poarta Frumoasă şi se închide cu uşile împărăteşti în partea de jos, iar în partea de sus e  acoperită de catapeteasmă sau dveră. Porțile împărătești se închid și se deschid în anumite momente precise din timpul slujbelor.

altar in iconostas2

Locul cel mai sfânt din biserică este Sfânta Sfintelor sau Sfântul Altar. Este așezat înspre Răsărit pentru a ne aduce aminte pe Soarele cel înţelegător al dreptăţii, Domnul Iisus Hristos. În Altar intră numai preoții. Aici se află Sfânta Masă (Jertfelnicul) pe care se săvârşeşte jertfa cea nesângeroasă. Este o masă din marmură sau de piatră acoperită cu un acoperământ din material. Dedesubtul Sfintei Mase, atunci când se sfinţeşte biserica, se aşează părticele de moaşte de sfinţi mucenici.

altar in sfanta masa

Pe Sfânta Masă se găsesc: Chivotul, Sfânta Evanghelie şi două sfeşnice.

altar in proscomidiar

În partea stângă a Altarului se află Proscomidiarul, adică o nişă, o firidă în peretele de nord al altarului, sau o masă din marmură sau din lemn pe care se pregătesc Sfintele Daruri pentru Sfânta Jertfă.

În dreapta altarului se găseşte sacristia, locul în care se păstrează vasele sfinte, veşmintele şi acoperămintele.