Joi, 17 octombrie, la ora 4:30 după-masă, sărbătoarea Sfântului Evdochim a început cu slujba Vecerniei mici. Aceasta a fost urmată de cina în trapeză și, la ora 7 seara, a început privegherea pentru hram.
La priveghere în strana dreaptă au cântat părinții de la Mănăstirea Karakalu împreună cu bătrânul Antipa de la Chilia Sfânta Ana din Kareia (Mănăstirea Iviron), iar în stânga, părinții de la Chilia Sfântului Ioan Teologul.
Canonarh a fost părintele Paladie de la Schitul Cutlumușului, bine cunoscut pelerinilor în Sfântul Munte.
După Litie, călugări și laici, cu toţii au mers în synodikonul Mănăstirii, unde Înaltpreasfinţitul mai întâi a mulțumit stareţului Efrem pentru invitația sa de a sluji la sărbătoare, iar apoi a prezentat activitățile și eforturile spirituale ale Mitropoliei Mirelor.
De asemenea, Înaltpreasfinţitul a vorbit despre vizita pe care o va face Patriarhului Ecumenic în Myra, în Lycia pentru sărbătoarea Sfântului Nicolae, la data de 6 decembrie 2013.
Celor prezenţi le-a vorbit şi ambasadorul Ucrainei la Atena, Excelența Sa Vladimir Skourov, care și-a exprimat mulțumirile sale pentru ospitalitatea cu care a fost primit și bucuria de a participa la sărbătoarea Sfântului Evdochim.
Vineri, președintele Ucrainei, Viktor Ianukovici, împreună cu ambasadorul, a mers în Karyes pentru a dărui Patriarhului Ecumenic o copie fidelă a Evangheliarului istoric, de secol XVI - Peresopnitsa – volum ce a fost publicat cu ocazia aniversării a 1025 ani de la încreştinarea Ucrainei.
Ucrainei, Viktor Ianukovici, împreună cu ambasadorul, a mers în Karyes pentru a dărui Patriarhului Ecumenic o copie fidelă a Evangheliarului istoric, de secol XVI - Peresopnitsa – volum ce a fost publicat cu ocazia aniversării a 1025 ani de la încreştinarea Ucrainei.
La final, Stareţul Efrem a vorbit despre viața Sfântului Evdochim și marea virtute a smereniei sale, deoarece, chiar și după adormirea sa, el a evitat cinstea omului și slava.
Această umilință a sfântului ar trebui să dea de gândit tuturor care caută mai degrabă slava deșartă de la oameni, decât slava lui Dumnezeu.
Cuviosul Evdochim a fost monah în Mănăstirea Vatopedi. Sfintele sale moaşte au fost descoperite în urma unor reparaţii efectuate în vechiul osuar al mănăstirii, unde răspândeau nespusă mireasmă.
Trupul său a fost găsit în poziţie de rugăciune, cu mâinile încrucişate.
Pe piept avea o icoană a Maicii Domnului, ceea ce arată că ajunsese acolo din proprie voinţă, văzându-şi dinainte sfârşitul şi nedorind să fie cinstit după trecerea sa la cele veşnice.
Pe bună dreptate şi cu dreaptă socoteală a fost numit Evdókimos („vrednic de cinste”) de către călugării din mănăstirea unde el însuşi vieţuise şi care i-au ales acest nume minunându-se de viaţa sa cea bineplăcută lui Dumnezeu precum şi de îngăduinţa lui Dumnezeu de a lăsa să fie descoperite sfintele sale moaşte făcătoare de minuni.
Cinstitele moaşte au fost mutate în katholikón (biserica cea mare a mănăstirii) pe data de 5 octombrie.
După această adunare în synodikon, toată lumea s-a întors la biserică, unde slujba a continuat până la ora două dimineața.
Vineri 18 octombrie, la ora șase dimineaţa a început Sfânta Liturghie săvârşită de Înaltpreasfințitul Hrisostom al Mirelor.
Împreună slujitori au fost stareţii mănăstirilor Karakalu și Vatopedi, arhimandriții Filothei și Efraim, respectiv, Ieromonahul Grigorios, Stareţul chiliei Sfântului Ioan Teologul, care aparține de Mănăstirea Cutlumuș, și o mulțime de alţi preoți și diaconi.
Slujba s-a încheiat la ora 9:30 dimineața și după care s-a mers în trapeză pentru masă.
La sfârșitul mesei, părintele Efrem, starețul mănăstirii Vatopedi, și Înaltpreasfințitul Hrisostom au vorbit, așa cum a făcut şi Excelența Sa Ambasadorul Skourov, care și-a exprimat recunoștința pentru ospitalitatea acordată și a transmis urările cordiale ale președintelui Ianukovici pentru părintele Efrem și obştea vatopedină.
Părintele Filothei, starețul Mănăstirii Karakalu, a rostit un cuvânt de mulţumire în încheiere.