Egumenul Marii Mănăstiri Vatopedi, Arhimandritul Efrem l-a întâmpinat la primire pe Mitropolitul Gheorghe de Kitros
Împreună cu mitropolitul Gheorghe de Kitros a sosit și Mitropolitul Pantelimon al Veriei
Procesiunea s-a îndreptat spre katholikonul Mănăstirii
În pridvorul katholikonului
Mitropolitul Gheorghe de Kitros, profesor la Facultatea de Teologie din Tesalonic, a slujit sfințirea apei la aghiasmatarul mănăstirii
Coliva de praznic
Mitropolitul Gheorghe de Kitros a fost protos. Alături de el, Mitropolitul Pantelimon al Veriei, părintele său duhovnicesc
Conducătorul stranei din dreapta a fost Bătrânul Antipa de la Mănăstirea Iviron
Peste 500 de pelerini veniți din toate acela patru zări au fost găzduiți de mănăstire cu ocazia praznicului Buneivestiri
Pace tuturor!
Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea ta!
Bunule Împărate, şi aceste seminţe cu multe feluri de roade le binecuvintează şi sfințește pe cei ce vor gusta dintr‑însele…
Cei ce pe heruvimi cu taină închipuim…
Ca pe Împăratul tuturor primind…
La praznic a fost prezent și Arhiepiscopul Antonie de Boryspil, rectorul Academiei teologice din Kiev
Intrarea în trapeză pentru masa de praznic
În încheiere, Mitropolitul Gheorghe de Proikonissos a ținut un cuvânt în Sinodikon
mai mult