Pentru copii

Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic 16 June 2013 Prima Dumincă după Înălţarea Domnului a fost închinată de către Biserică ...
Ieşirea Zoe Kanava 16 June 2013 Au trecut patru sute treizeci de ani. Atât au trăit evreii în Egipt ca sc...
Copilul care fura şi mama care nu-l pedepsea 15 June 2013 Un copil a furat, odată, penarul colegului său. L-a adus acasă şi, bucuro...
Înălţarea Domnului 13 June 2013 În joia de după Duminica Orbului se plinesc patruzeci de zile de la Paşti...
În Egipt Zoe Kanava 8 June 2013 Urmaşii lui Iacov au trăit în Egipt patru sute treizeci de ani. Şi s‑au î...
Iacov şi copiii săi Zoe Kanava 2 June 2013 Iacov îşi întinde cortul lângă cortul tatălui său, Isaac. Şi cea mai mare...
Comoara ascunsă 1 June 2013 A fost odată un ţăran care era foarte muncitor. Via lui, cu viţe bine legat...
Biblia pentru copii – Iacov şi Rahila Zoe Kanava 25 May 2013 Aşadar, Iacov pleacă din casa părinţilor săi. Şi merge, merge şi găseşte ...
Biblia pentru copii – În locul farfuriei cu linte Zoe Kanava 18 May 2013 Au trecut anii. Isaac este deja bărbat. Şi-a luat o soţie frumoasă şi bun...
Biblia pentru copii – Avraam şi naşterea lui Isaac Zoe Kanava 12 May 2013 Au trecut mulţi ani de la potop. Dumnezeu Şi-a ţinut făgăduinţele pe care...
...2345
Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB