Miniatură post-bizantină

Vas de agiasmă – anul 1860 28 November 2011 Vasul de aghiasmă (înălţime 125 de cm.) are o formă neoclasică şi dispune d...
Chivot în formă de biserică, lucrare a lui Gherasim din Sinope – anul 1714 28 November 2011 Chivotul are o formă caracteristică de biserică cu cinci turle (înălţime 31...
Introducere în arta miniaturală post-bizantină a Mănăstirii 28 November 2011 Nenumărate sunt obiectele de artă miniaturală ce se păstrează în muzeul Măn...
Căţuie, donaţie a episcopului Visarion Pavlovici – anul 1735 28 November 2011 Căţuie lucrată cu măiestrie (înălţime 30,6 cm), donată Mănăstirii conform i...
Cruce de binecuvântare a egumenului Dionisie Xeniotis – anul 1678 28 November 2011 Crucea de binecuvântare (înălțime 23, 2 cm.) a egumenului Dionisie Xeniotis...
Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB