Mărturie Athonită în România

În trapeză la Mănăstirea Lupșa (Mărturie Athonită în România) 30 November 2011 Arhim. Efrem: Sfinţii Părinţi ne-au lăsat predanie să citim cărţi duhovnice...
Sf. Liturghie la Mănăstirea Lupșa (Mărturie Athonită în România) 30 November 2011 PS Siluan: Părinte Stareţ Efrem, preacuvioşi părinţi stareţi, cuvioşi părin...
Mărturie Athonită în România – Primire la Mănăstirea Lupșa 30 November 2011 Părintele Melhisedec: Prea Sfinţite Părinte Siluan, Prea Cuvioase Părinte E...
Casa de Cultură Cluj-Napoca (Mărturie Athonită în România) 30 November 2011 PS Vasile Someşeanul: Iubiţi credincioşi, pe Părintele Arhimandrit Efrem de...
Facultatea de Teologie Cluj-Napoca (Mărturie Athonită în România) 30 November 2011 PS Vasile Someşanul: Prea Cuvioase Părinte Arhimandrit Efrem, prea cuvioşi ...
Liturghie în Catedrala din Cluj-Napoca (Mărturie Athonită în România) 30 November 2011 PS Vasile Someşanul: Prea Cuvioase Părinte Arhimandrit Efrem, prea cuvioşi ...
La Mănăstirea Antim (Mărturie Athonită în România) 30 November 2011 PS Ciprian: Preacuvioase Părinte Stareţ, iubiţi prieteni din Grecia, suntem...
La Biserica Rusă (Mărturie Athonită în România) 30 November 2011 Pr. Vasile Gavrilă: Iubiţi credincioşi, pentru noi acest moment este deoseb...
Omilie la Facultatea de Teologie din București (Mărturie athonită în România) 30 November 2011 Pr. Prof. C-tin Coman: Iubiţi studenţi, suntem astăzi deosebit de bucuroşi ...
Inaugurarea Centrului pentru Studiul Spiritualității Ortodoxe (Mărturie athonită în România) 30 November 2011 Pr. Prof. C-tin Coman: Prea Sfinţite Părinte, Preacuvioase Părinte Stareţ, ...
...2345
Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB