Drept canonic

Organizarea Bisericii Primare și Epistola către Filipeni a Sfântului Policarp al Smirnei Protopresviter - Dimitrios Tzérpos 23 February 2015 Epistola Sfântului Policarp către Filipeni este singura scriere a sa care s...
Chestiunea primatului – 18. Concluzii cu privire la poziția protosului în Biserica Ortodoxă Episcop de Avydos - Chiril [Katerellos] 20 February 2015 [caption id="attachment_44827" align="alignright" width="192"] IPS Chirillo...
Chestiunea primatului – 17. Principiul unanimității Bisericilor autocefale în chestiunile majore Episcop de Avydos - Chiril [Katerellos] 16 February 2015 [caption id="attachment_44827" align="alignright" width="192"] IPS Chirillo...
Interzicerea jurământului religios de către Biserica Ortodoxă Profesor - Gheorghios I. Mantzaridis 10 February 2015 Jurământul este un fenomen foarte vechi în viața socială și presupune credi...
Chestiunea primatului – 16. Primatul și alegerea patriarhilor Episcop de Avydos - Chiril [Katerellos] 6 February 2015 Textul Patriarhiei de la Moscova susține că acceptarea protos-ului duce l...
Chestiunea primatului – 15. Primatul constantinopolitan nu este primatul papal Episcop de Avydos - Chiril [Katerellos] 23 January 2015 Importanța instituției Pentarhiei în privința chestiunilor canonice se va...
Chestiunea primatului – 14. Caracterul ecumenic al Patriarhiei de Constantinopol Episcop de Avydos - Chiril [Katerellos] 5 January 2015 Faptul că nu e îngăduită amestecarea vreunui episcop (mitropolit sau patr...
Sfânta Chinotită și chestiunea Mănăstirii Esfigmenu Ierom. - Nicodim Lavriotul 2 January 2015 Chestiunea Sfintei Mănăstiri Esfigmenu a fost clarificată din punct de ve...
Epistolele Sfântului Ignatie al Antiohiei și organizarea Bisericii Primare Protopresviter - Dimitrios Tzérpos 20 December 2014 Epistolele Sfântului Ignatie, scrieri datând din prima jumătate a secolului...
Chestiunea primatului – 13. Sinodul de la Calcedon și primatele Romei și Constantinopolului Episcop de Avydos - Chiril [Katerellos] 18 December 2014 Trebuie specificat de la bun început că primatele nu se refereau la anumi...
123...5
Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB