Rugăciune către Sfântul Sofronie

13 July 2021

Mulțumim Ție, Hristoase Dumnezeul nostru, că ai dăruit locul acestei Mănăstiri robului Tău sfântului nostru Părinte Sofronie, ca liman și mângâiere, spre sfințire, ca legătură nestrămutată cu comuniunea tuturor Sfinților Tăi și ca pridvor minunat al Împărăției Tale.
Mulțumim și ție, sfinte Părinte Sofronie, căci cu refrenul necontenit al durerii în toată viața ta și cu plânsul nemângâiat al pocăinței tale, ai dobândit nouă ca moștenire cunoașterea tainei căilor mântuirii.

Tras fiind spre Dumnezeu fără de întoarcere din ură de sine, te-ai dezlipit de toate cele zidite și te-ai lepădat de toată alipirea pătimașă de cele pământești. L-ai cunoscut pe Cel Ce Este cu adevărat, pe Hristos, Mântuitorul lumii, și ai pătruns cuprinsul Persoanei Sale: iubirea Sa pentru tot omul până întru sfârșit.

Săvârșind sfințenie întru frica lui Dumnezeu, -a persoana ta a dobândit asemănarea Persoanei lui Hristos Cuvântul, și ai primit ca pe a ta avuție toată plinătatea harului lui Dumnezeu. Cu inimă lărgită, ai adus neîncetat înaintea lui Dumnezeu tot sufletul muritor de la începutul și până la sfârșitul lumii. Te-ai rugat cu strigare tare și mari lacrimi pentru toți oamenii, cu compătimire și milostivire chiar și pentru vrăjmașii tăi, prin lucrarea Sfântului Duh înlăuntrul tău.

Ai lăsat ca sfântă și veșnică moștenire, mărturia ta neclătită despre minunea cea mai mare din toată zidirea: unirea inimii omului cu Duhul lui Hristos, luminându-i pe toți și făcându-le cunoscută negrăita menire, pe care ai socotit-o țel al viețuirii noastre pe pământ.

Îți mulțumim, căci deplinătatea deșertării tale de sine în această lume ți-a adus deplinătatea desăvârșirii iubirii neprihănite a lui Hristos, care se face cunoscută tuturor celor ce urmează calea pogorârii până întru cele mai de jos ale pământului, și deplinătatea darului lui Dumnezeu care îi urmează, adică înălțarea împreună cu Hristos mai presus de Ceruri și petrecerea în Prezența bogată și mântuitoare a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, a Preasfântului și Marelui Dumnezeu al Treimii, Care este slăvit în Adunare mare și împărățește întru necuprinsa și minunata părtășie a tuturor Sfinților întru toți vecii.

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB