Programul de burse Evghenie Voulgaris pentru studii avansate privind viața duhovnicească și teologia ortodoxă

15 June 2019

ANUNȚ

Institutul Sfântul Maxim Grecul, din Atena, cu sprijinul Sfintei Mânăstiri a Vatopedului, instituie Programul de burse Evghenie Voulgaris pentru studii avansate privind viața duhovnicească și teologie ortodoxă. Evghenie Voulgaris (1716-1806) a fost Rectorul Academiei Atoniada, fondată de Mânăstirea Vatoped. A fost cel mai mare și important om de cultură al vremii sale, teolog, filosof, savant, enciclopedist, poet, Părinte și Păstor al Bisericii, dascăl cu influență  panortodoxă.

Programul de burse Evghenie Voulgaris se adresează:

 • Tinerilor teologi ortodocși (până la vârsta de 37 de ani), posesori ai titlului de doctor în teologie sau doctoranzi.
 • Buni cunoscători de Limbă Greacă veche, Limbă greacă nouă și Limbă engleză
 • Deținători ai unui nivel înalt de cunoștințe teologice și posesori ai unor calități academice excepționale
 • Competența în Microsoft Office și folosirea Internetului

Durata bursei : 1 an (1 octombrie – 30 septembrie)

Limba în care se va desfășura programul: Greaca nouă

Scopul și obiectivele programului:

Scopul programului de burse Evghenie Voulgaris este  promovarea studiului sistematic și avansat al vieții duhovnicești și al teologiei ortodoxe, prin intermediul tradiției liturgice și duhovnicești și al experienței vieții în Hristos.

Programul se va desfășura la Sfânta Mânăstire a Vatopedului și bursierii vor beneficia de asistența și colaborarea unor reprezentanți de seamă ai vieții monahale, ai vieții bisericești și ai teologiei ortodoxe. Va fi aplicată metoda teologică mistagogică/empirică, care izvorăște din și exprimă viața și credința Bisericii Ortodoxe. Metoda mistagogică va face ca programul să fie consecvent principiilor gnoseologice și ermineutice ale Teologiei Patristice Ortodoxe.  Metoda mistagogică ia în calcul în egală măsură experiența personală de viață dar și cunoașterea și înțelegerea științifice. Bursierii sunt chemați să participe la viața liturgică și duhovnicească a obștii Mânăstirii, să aprofundeze studiile lor teologice și să ucenicească pe lângă personalități  de vârf ale vieții bisericești. Aceștia din urmă, ca purtători  vii  ai Tradiției Bisericii, vor încerca să ofere tinerilor teologi în principal propria lor experiență bisericească și duhovnicească, acumulările dar și întrebările lor personale în tărâmul teologic și duhovnicesc. Programul urmărește, de asemenea, unificarea vocii teologilor ortodocși spre o mai puternică mărturie comună teologică în lumea de astăzi.

Obiectivul principal al programului va fi studiul vieții duhovnicești și al teologiei patristice plecând de la marii Părinți Duhovnicești contemporani (Cuviosul Siluan, Arhim. Sofronie, Gheron Iosif Isihastul, Arhim. Emilian Simonopetritul, Cuviosul Paisie Aghioritul, Cuviosul Porfirie Kavsocalivitul, Sfântul Justin Popovici, Cuviosul Amfilohie Makris, Sfântul Iakov Țalikis, Gheron Filothei Zervakos,   Părintele Cleopa Ilie, Sfântul Serafim de Vyritsa, Starețul Tadei din Vitovnitsa, Părintele Serafim Rose ș.a.). Prin studiul acestor Părinți se va încerca perceperea realității contemporane și se vor identifica soluțiile  pe care aceștia le dau marilor probleme cu care se confruntă omul epocii noastre. Participarea bursierilor la viața liturgică și duhovnicească prin intermediul programului monahal va constitui legătura firească între teologia empirică și cea academică.

Bursierii vor participa la sinaxele/întrunirile organizate de Sfânta Mânăstire a Vatopedului cu participarea unor reprezentanți de vârf ai vieții și teologiei bisericești (Ierarhi, Stareți, Profesori de teologie, Părinți duhovnicești). Fiecare bursier va avea posibilitatea comunicării personale cu fiecare din personalitățile invitate să participe la acest Program.

Bursierii trebuie să rămână în mânăstire cel puțin șase luni pe an (octombrie-noiembrie, februarie-martie, mai-iunie). Restul perioadei de până la un an va fi consacrată finalizării lucrării științifice despre care se va vorbi mai jos.

Curs intensiv de Limbă Greacă nouă

La începutul programului, bursierilor care nu sunt vorbitori nativi de limbă greacă li se va oferi un curs intensiv de greacă nouă. Cursul va fi susținut de profesori filologi, specialiști în predarea limbii grecești pentru străini.

Curs intensiv de Limbă Greacă veche

Programul oferă bursierilor un curs de Greacă veche. Cursul va fi susținut de profesori specialiști în Greaca veche și va include studiu pe text (texte biblice, liturgice și patristice).

Lucrări lunare

Fiecare bursier va trebui să elaboreze  lunar (în total șase) câte o lucrare de cercetare (3-5 pagini) pe o temă dată. Concluziile vor fi prezentate în fața colegilor, în cadrul unei întruniri speciale, care va avea loc în ultima săptămână a fiecărei luni.

Redactarea unei lucrări științifice/dizertații

Fiecare bursier va trebui să predea la sfârșitul Programului  un studiu (de cel puțin 50 de pagini), pe o temă teologică, având în vedere prioritățile tematice propuse de Program. Alegerea temei se va face în colaborare și sub îndrumarea științifică a unuia dintre profesorii de teologie participanți la Program. Prezentarea publică a lucrărilor se va face la Mânăstirea Vatoped. Lucrarea va fi evaluată de doi profesori, unul fiind îndrumătorul.  Lucrările vor fi publicate într-un volum special.

Diplomă de participare

Institutul Sfântul Maxim Grecul va oferi o Diplomă bursierilor care vor  finaliza cu succes Programul. Diploma nu echivalează cu un titlul academic.

Ce presupune bursa?

Bursa se oferă pentru un an universitar și presupune: suma de 800 de euro lunar, găzduire completă (cazare, masă) la Mânăstirea Vatoped, în camere de o singură persoană, spații speciale pentru studiu (săli pentru cursuri, bibliotecă, acces la internet), acces la viața liturgică și duhovnicească a Mânăstirii (programul liturgic, trapeză, sinaxe etc.)

Cu hotărârea Starețului Mânăstirii Vatopedului, care este și președintele Programului, și urmare a propunerii Directorului Programului, pentru bursierii cu rezultate excepționale, bursa poate fi prelungită pentru încă un an  în vederea continuării cercetării la Sfântul Munte – la aceeași mânăstire sau la alte mânăstiri – sau în centre universitare internaționale.

Președintele Programului poate decide întreruperea bursei dacă se constată că bursierul nu răspunde obligațiilor sale academice sau nu se încadrează în rânduielile de funcționare și în regimul de viață al Mânăstirii.

În legătură cu Ghidul de studii

Director de studii al programului este Protoprezbiterul Constantin Coman, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București.

În timp util și, oricum, înainte de începerea Programului, pe pagina de internet a  Institutului Sfântul Maxim Grecul (www.stmaximthegreek.org/evgeniosboulgaris), vor fi publicate:

 1. Catalogul complet al personalităților bisericești și teologice care vor participa la Program
 2. O prezentare în linii generale a temelor care vor fi dezvoltate de personalitățile invitate (Ierarhi, Stareți, Profesori) la întrunirile cu bursierii
 3. Bibliografie selectivă privind pe Părinții contemporani (lucrări proprii, lucrări biografice, disertații, studii)
 4. Bibliografie selectivă privind lucrările principale ale ierarhilor, părinților și profesorilor invitați să participe la Program
 5. Catalog complet cu textele biblice, liturgice și patristice care vor fi studiate în cadrul programului de limbă greacă veche
 6. Prezentare a programului liturgic și duhovnicesc la care vor participa bursierii
 7. Catalog cu temele care vor constitui obiectul cercetării lunare și prezentarea metodei de realizare a acesteia.
 8. Catalog cu temele propuse bursierilor spre cercetare și elaborare de lucrări științifice, precum și prezentarea pe scurt a metodei de lucru.

Personalități ale vieții bisericești și teologice invitate la Program

Invitați permanenți

 1. Mitropolitul Athanasie de Limassol
 2. Mitropolitul Ierotheos de Nafpaktos și Sfântul Vlasie
 3. Mitropolitul Amfilohie de Muntenegru
 4. Efrem, Starețul Mânăstirii Vatoped
 5. Elisei, Starețul Mânăstirii Simonos Petras
 6. Sacharias Zakharou, Mânăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Essex
 7. Nikolaos Sakharov, Mânăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Essex
 8. Georgios Mantzaridis, Profesor emerit al Facultății de Teologie a Universității din Tesalonic
 9. Protoprezbiter Constantin Coman, Profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București
 10. Protoprezbiter Vasileios Kaliakmanis, profesor la Facultatea de Teologie a Universității din Tesssalonic
 11. Protoprezbiter Nikolaos Loudovikos, Profesor la Academia Teologică din Tesalonic
 12. Nikos Nikolaidis, Profesor emerit al Facultății de Teologie a Universității din Atena.

În afară de aceștia, alți invitați vor onora programul cu prezența și contribuțiile lor.

Comitetul de coordonare

Nikos Gouraros, Director al Institutului Sfântul Maxim Grecul și ale Revistei Pemptousia

Georgios Manolis, Redactor șef al  Revistei Pemptousia

Procedura de depunere a cererilor și de desemnare a bursierilor

Candidații vor depune cererea și actele însoțitoare prin poștă la adresa ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΓΡΑΙΚΟΣ, ΠΑΝΟΡΜΟΥ 70-72, ΑΘΗΝΑ, 11523, sau prin internet la adresa [email protected]

Evaluarea dosarelor candidaților se va face în două etape: a. Evaluarea dosarului și b. Un interviu oral, pentru cei care trec de prima etapă.

Dosarul va cuprinde în mod obligatoriu următoarele acte:

 1. Cerere de înscriere adresată Institutului Sfântul Maxim Grecul
 2. Copie după actul de identitate (CI sau Pașaport)
 3. Copie după Diploma de doctor în teologie sau adeverință care să confirme statutul de doctorand
 4. Diplome de studii teologice (licență, master)
 5. Certificat doveditor al cunoștințelor de Limbă Geacă veche, Limbă Greacă nouă și Limba Engleză
 6. Scrisoare de recomandare de la părintele duhovnicesc
 7. Scrisori de recomandare de la doi profesori universitari
 8. O notă autobiografică scurtă și analitică
 9. Un scurt text în limba greacă nouă care să argumenteze cererea (până la 2 pagini)

Aplicațiile vor fi evaluate de o comisie, condusă de Prof. emerit Evangelos Crysos, Președinte al Institutului Sfântul Maxim Grecul, iar decizia finală pentru acordarea bursei va fi semnată de Arhim. Efrem, Președinte al Programului de burse Evghenie Voulgaris și Stareț al Mânăstirii Vatoped, Arhim. Efrem.

Orarul  privind anunțul oficial al programului, înscrierea candidaților și evaluarea acestora

7 Iunie – Institutul face public pe plan internațional Programul de burse Evghenie Voulgaris și detaliile privind acordarea burselor

10 iunie-10 august – Depunerea dosarelor de către candidați

11 august – 1 septembrie – Evaluarea dosarelor de către comisia specială condusă de Prof. emerit Evangelos Crysos, Președinte al Institutului Sfântul Maxim Grecul

1 septembrie – 10 septembrie – Desfășurarea interviului oral în fața unei comisii speciale, sub președinția Arhim. Efrem, Starețul Mânăstirii Vatoped.

20 septembrie – Anunțarea rezultatelor

1 Octombrie – Deschierea Programului

Lămuriri privind programul puteți obține adresându-vă pe adresa de e-mail [email protected]

Sau la telefon +30 210 6141171 (între 10.00 – 17.00)

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB