Maica Domnului: maternitate, naștere duhovnicească și smerenie

19 August 2015
gheorghios mantzaridis

Prof. Gheorghios Mantzaridis

Preasfânta nu doar că a respectat Legea lui Dumnezeu, dar a și făcut din voia Lui propria ei voie. S-a lăsat pe sine în mâinile lui Dumnezeu, a primit cuvântul Lui și L-a primit în pântece pe Fiul Său: ,,Iată, roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău”. Sfântul Nicolae Cabasila spune: ,,Cuvintele acestea au prefăcut pământul în cer. Au golit iadul de cei legați acolo. I-au făcut pe oameni locuitori ai cerurilor. Au unit laolaltă îngerii cu oamenii”.

Atunci când o femeie, auzindu-L vorbind pe Hristos, a fericit-o pe Maica Domnului, cea care L-a născut și L-a hrănit la piept, Domnul a spus: ,, Aşa este, dar fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc” (Luca 11, 28). Așadar, în afară de Maica Domnului, cea care L-a născut o singură dată pe Dumnezeu Cuvântul, fiecare om care aude cuvântul Lui Dumnezeu și-l pune în lucrare în viața sa, se face și el părtaș acestei binecuvântări, fiindcă, fiecare se găsește în acel moment, într-un anumit fel, în locul Maicii Domnului: ,, Iar El, răspunzând, a zis către ei: Mama mea şi fraţii Mei sunt aceştia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l îndeplinesc” (Luca 8, 21). După cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, ,,Cuvântul lui Dumnezeu, care s-a născut o dată, după trup, se naște continuu, după Duh, din iubire de oameni, în cei care doresc. Și se face prunc, născându-Se înlăuntrul lor prin virtuți. Și se arată atâta cât cunoaște că poate să fie primit de către om”.

Ioan si Camelia Popa, Otopeni, 70x50 cm  2012  IN

Maica Domnului cu Pruncul, icoană de Ioan și Camelia Popa, 2012

Maternitatea nu este o idee abstractă ci o relație personală. Este o legătură deosebită care o leagă pe mamă de copil și pe copil de mamă. Hristos este Om adevărat pentru că s-a născut din Fecioara Maria. Iar Fecioara Maria este cu adevărat Născătoare de Dumnezeu pentru că L-a născut pe Dumnezeu-Omul Hristos. În această relație personală – pe care Biserica noastră o înfățișează în icoane ale Maicii Domnului precum Fecioara cu Pruncul, Hrănitoarea și Dulcea-Sărutare – se întemeiază, în întregime, taina mântuirii în Hristos și a restaurării lumii. Iar legătura aceasta personală dezvăluie caracterul relației omului cu Dumnezeu în această nouă lume.

Întotdeauna, dar mai ales în epoca noastră, tindem către generalizare și globalizare. Vedem lumea în mod impersonal și vorbim frumos despre om dar nu-l observăm pe omul de lângă noi. Astfel, subapreciem persoana umană și trecem cu vederea libertatea sa. Întreaga noastră civilizație este o civilizație tehnocrată, este o ridicare în slăvi a globalizării și a lipsei libertății. Legăturile personale devin, astfel, impersonale și mecanice. Mai mult de atât, legăturile personale se fac chiar fără persoane sau chiar cu ,,persoane” roboți. Prietenii cei mai apropiați ai copiilor din generația nouă tind să devină computerele. Cu aceste computere își petrec cea mai mare parte a timpului (chiar a vieții!) primind drept răsplată pentru aceasta mecanicizarea lor.

Nașterea duhovnicească a lui Hristos în inima omului arată felul legăturii pe care vrea să o aibă cu el. Numai cine Îl primește pe Hristos în inima sa poate să aibă o relație adevărată, adică liberă și personală cu El. Cea mai înaltă formă a acestei legături este Preasfânta, Maica lui Hristos și a făpturii celei noi. Orice altă relație cu Hristos, la nivel impersonal sau idealist, se găsește în afara limitelor noii creații. Este o legătură juridică ori idealistă, dar nu creștină și bisericească.

Prin ascultare de bună voie și lăsarea în grija lui Dumnezeu, omul participă, ca persoană unică și irepetabilă, la noua creație. Trăiește ca membru al Bisericii, care este Trupul lui Hristos, Fiul Fecioarei. Biserica Ortodoxă consideră că nu există, în afară de Trupul lui Hristos, alt trup/corp mistic, iar acesta să poată fi numit Biserică. Trupul lui Hristos este unitar și indivizibil. Este trupul care s-a născut din Fecioara Maria, a fost răstignit, a înviat, și a stat de-a dreapta Tatălui. Este Trupul cu care se împărtășesc creștinii la Taina Dumnezeieștii Euharistii. Acest Trup naște făptura cea nouă. Iar acest trup este tărâmul celor vii, pe care l-a arătat în lume cea care L-a avut în pântece pe Cel neîncăput, Maria Fecioara, Maica făpturii celei noi.


Sursa: Gheórghios Mantzarídis, Actele Congresului Teologic ,,În cinstea Maicii Domnului și Pururea Fecioara Maria”, pp. 271-277.

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB