Noii Mucenici Emanuil, Anezína și fiii lor, Gheorghe și Maria (+1861)

14 July 2015

Noii mărturisitori ai credinței creștine, Emanuil, Anezina, împreună cu fiii lor, Gheorghe și Maria, erau creștini în ascuns, iar numele lor turcești erau Ibraim Ivní Abdulah și Fatmé Ivní Abdulah, în vreme ce copiii se numeau Mustafa și Hatzié. Emanuil avea 40 de ani, soția sa 38, iar copiii, 18 ani Gheorghe și 16 ani Maria.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ei locuiau în satul Melissourghió (Kíssamos) și se întrețineau din cultivarea pământului. Într-o zi, vecinul lor i-a văzut făcându-și semnul Sfintei Cruci și i-a pârât autorităților. Au fost urmăriți, prinși, iar mai apoi duși în fața judecătorului, care a hotărât să li se taie capul, de vreme ce nu au vrut să se lepede de credința lor, ci cu curaj strigau: ,,Noi creștini ne-am născut și creștini vrem să murim”. Trebuie spus că, după ce au fost informați cu privire la hotărârea care s-a luat, au fost iarăși chemați și li s-a spus că încă își mai pot schimba părerea, lepădându-se de credința lor, și vor fi lăsați în viață, dar au refuzat din nou.

Singurele informații care ni s-au păstrat în legătură cu cei patru mucenici din Melissourghió – Kíssamos este hotărârea tribunalului, pe care o redăm mai jos.

Decizia Tribunalului:

În fața mea, Ismail Hakí din Haniá, s-a prezentat Hafiz Ali Oglu din Melissourghió și a reclamat următoarele:

În urmă cu opt ani, în fața judecătorului din Kíssamos s-a prezentat Ibraim Ivní Abdulah și a declarat atunci că este creștin, Manólis, fiul lui Gheorghe, iar soția sa, Fatmé Ivní Abdulah (Maria) și că doresc, de bunăvoie, să devină musulmani împreună cu copiii lor, un băiat și o fată.

Prin declarația lor de mai sus au devenit musulmani conform Legii noastre Sfinte, luând nume musulmane, așa cum scrie mai sus, iar copiii lor, Mustafa și Hatizié, și au trăit ca musulmani, toți patru, în bună rânduială, fiind considerați buni credincioși.

În urmă cu o lună, însă, vecinul lor, Murat Aga, i-a văzut la Plakálona, satul Kíssamos, la amiază, când s-au așezat să mănânce, cum și-au făcut cu toții cruce așa cum își fac creștinii. I-a urmărit până au terminat de mâncat și a văzut că și-au făcut din nou cruce. La fel au făcut și copiii lor. Murat a venit imediat și mi-a spus ceea ce a văzut. Ca să mă încredințez, am mers și eu și i-am urmărit împreună cu Galib, Bahrin și Hasan, și i-am văzut cu ochii noștri cum și-au făcut cruce, toți patru, când s-au așezat să se odihnească, la aria lor, unde merseseră la treierat.

I-am adus pe cei 3 martori împreună cu cei 4 acuzați pentru a fi pedepsiți, după cum prevede Legea Sfântă – Insalláh Vallahí

Am poruncit să se prezinte cei 3 martori turci și cei 4 necredincioși legați cu lanțuri de 86 de ocale la gât și la mijloc, și, după ce i-am ascultat pe cei trei credincioși musulmani, le-am spus acuzaților să se apere. Aceștia, în vârstă de 40 de ani bărbatul, 38 de ani femeia, 18 ani băiatul și 16 ani fata, au răspuns: ,,Creștini ne-am născut  și creștini vrem să murim”.

I-am întrebat dacă s-au turcit în trecut, iar ei au răspuns că da, dar numai la trup, nu și la suflet, și nu se gândesc să se lepede de Hristos și să se închine profetului lui Dumnezeu, Mahomed, căruia, timp de câțiva ani s-au prefăcut că i se închină. Iertate să-mi fie vorbele.

În conformitate cu Legea Sfântă, nr. 28 Fetfán a Preaslăvitului Muftiu Seirullah Efendi, după mărturisirile celor 3 dreptcredincioși și a mărturisirilor învinuiților, hotărâm:

Condamn pe cei 4 necredincioși, Manólis, fiul lui Gheorghe, de 40 de ani, Gheorghe, fiul lui Manólis, de 18 ani, Anezína, fiica lui Konstantínos, de 38 de ani, și Maria, fiica lui Manólis, de 16 ani, la pedeapsa cu moartea prin decapitare.

Pedeapsa va fi dusă la îndeplinire de către  călăii lui Orta ce se supun ienicerilor din Haniá, pe dealul din partea de răsărit a fortăreței Pehlivan, în timpul săptămânii, după apusul soarelui, iar trupurile lor cele spurcate vor fi aruncate în afara zidurilor fortăreței. Averea lor se va depune în Bayt al-mal [Casa banilor, n. tr.].

Dumnezeu cunoaște cel mai bine,
Ismail Hakkí, Judecătorul orașului Haniá

După pronunțarea sentinței, și, după ce acuzaților li s-a adus la cunoștință hotărârea, au fost aduși din nou în fața mea, fără lanțuri, pentru a se căi și a reveni la credința musulmană, pentru a-și salva nu doar viața aceasta, dar și pe cea viitoare, însă ei au răspuns același lucru: ,,Creștini ne-am născut și creștini vrem să murim”.

Decizia de execuție nr. 67:

Ziua a 27-a a lunii Tzemaziel Ahir, 1092 A. H. (,,după Hegiră”)
Către Comandantul Gărzii din Haniá, Hussein Aga

Sentința a fost dusă la îndeplinire după cum scrie mai sus, iar trupurile lor murdare au fost devorate de corbi și de câini.

Troparul Sfinților Noi Mucenici Emanuil, Anezína, Gheorghe și Maria, glasul al III-lea:

Noi mucenici din Kíssamos, zădărnicind înșelarea agarinenilor, credința ortodoxă ați mărturisit-o. Pe Emanuil, Anezína, Gheorghe, împreună cu Maria, cu bucurie să îi lăudăm, strigând către Hristos, slavă să le dăruiască iar nouă credință neclintită.

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB