Monahii Ioasafiți, iconarii de la Kavsokalívia

3 November 2014

Vorbind despre schitul Kavsokalívia ca despre un adevărat centru de cultură, dincolo de monahii iconografi care viețuiesc la diferite chilii în regiune, un punct de referință îl constituie atelierul de pictură al monahilor Ioasafiți.

01 Ioasaf Monahul

Monahi Ioasafiți. În stânga, cel ce a pus început Chiliei Ioasafiților, Părintele Ioasaf (1832-1880)

Numele schitului se datorează monahului care l-a întemeiat, Părintele Ioasaf (Iordánis Elemínoglou), care era originar din Androníkio, de lângă Cezareea Capadociei. S-a născut la 12 decembrie 1832. Ajuns la Karyés în ziua de 6 august 1848, avea să fie tuns în monahism, primind numele Ioasaf, și să învețe tehnica picturii, începând să picteze singur din anul 1859. În scurt timp va dobândi el însuși ucenici, așa cum reiese din informațiile cuprinse în listele de abonamente ale cărților din 1862 până în 1910. Obștea sa s-a instalat mai apoi la chilia ,,Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” din regiunea Kerasiá, chilie ce aparținea Mănăstirii Marea Lavră, unde Părintele Ioasaf a și murit la 13 octombrie 1880.

02 Părintele Ioannis Ioasafitul (1842-1926)

Părintele Ioannis Ioasafitul, fratele după trup al Bătrânului Ioasaf Întemeietorul (1842-1926)

La începutul anului 1882, obștea iasafiților s-a mutat la schitul Kafsokalívia și s-a instalat la chilia Sfântului Gheorghe la 27 august 1887. Membrii acestei obști erau fratele după trup al părintelui Ioasaf – Părintele Ioánnis – și monahii Akákios, Kostantínos, Artémios, Theodósios, Stéfanos și Mihail. Numărul total al membrilor obștii a ajuns la 27, chipurile lor păstrându-se într-o gravură de grup din epocă. Ei au pus în practică stilul de pictură european naturalist din vremea lor, icoanele zugrăvite de ei cunoscând o largă răspândire în lumea întreagă, în Europa, dar și pe continentul nord-american, ajungând până în Australia.

Atelierul de lucru al iconarilor ioasafiți, Kavsokalivia, începutul secolului al XX-lea

Atelierul de lucru al iconarilor ioasafiți, Kavsokalivia, începutul secolului al XX-lea

Înscrisurile din evidențele financiare ale obștii consemnează realizarea unui număr impresionant de lucrări, peste 8000 la număr. Legenda monahilor pictori Ioasafiți s-a răspândit peste tot, ajungând până la Constantinopol, Patriarhul Ecumenic Ioachim al III-lea mergând de mai multe ori să-i viziteze pe faimoșii zugravi athoniți. Sultanul Abdul-Hamit i-a decorat pe monahi cu Medalia de Aur a Artelor Frumoase în anul 1900, iar mai târziu cu ordinul ,,Metzitié” de rangul al III-lea.

Monahii iconari Ioasafiți împreună cu patriarhul Ecumenic Ioachim al III-lea. 1900 sau 1901

Monahii iconari Ioasafiți împreună cu patriarhul Ecumenic Ioachim al III-lea. Kavsokalivia, 1900 sau 1901

Monahii iconari, punând în aplicare metode inovatoare pentru începutul secolului al XX-lea, s-au dedicat și artei fotografice, înființând pentru aceasta și un atelier de fotografie, ei lăsând și un important material fotografic ce înfățișează ansamblul de clădiri și momente de zi cu zi din activitatea atelierului lor de pictură. Unul dintre acești fotografi a fost Părintele Ioasaf.

Părintele Ioasaf Kavsokalivitul (1870-1938) autoportret

Părintele Ioasaf Kavsokalivitul (1870-1938) a fost fotograful Chiliei Ioasafiților. Autoportret

Mai târziu, cererea de icoane a determinat realizarea de lucrări în producție de masă. Dintre multe nume importante de pictori de la Kavsokalívia de la începutul secolului al XX-lea, amintim numele părintelui Ioanichie. Icoanele realizate de el împodobesc biserici precum Sfântul Nicolae din insula Sýros, sau Bunavestire din Pireu.

Părintele Vasile Ioasafitul (1889-1965)

Părintele Vasile Ioasafitul (1889-1965)

 A consemnat: Dr. Nikólaos Bonóvas, Arheolog – Muzeul Arheologic Bizantin

Monahi Ioasifiți împreună cu Bătrânul Artemie Foto Spyros Meletzis, 1950

Monahi Ioasafiți împreună cu Bătrânul Artemie Ioasafitul. Foto: Spyros Meletzis, 1950

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB