Paraclisul Sfinților Doctori fără de arginți

30 November 2011

Paraclisul Sfinților Doctori fără de arginți este una dintre clădirile mănăstirii care datează din epoca bizantină. Este vorba de o bazilică de mici dimensiuni, formată din trei părți, cu fresce din secolul al XIV-lea. În secolul al XIX-lea, s-au făcut lucrări ample de reparaţie a clădirii și de repictare a frescelor ei. Ctitor al bisericii este considerat a fi Sf. Sava de la Hilandar, care este reprezentat în frescele din naos, împreună cu domnitorul sârb Ioan Unglesi. Hrisovul din anul 1368 ne informează că, printre binefacerile făcute de Unglesi a fost și un spital, probabil cel care s-a păstrat până la mijlocul secolului al XIX-lea, în partea de nord a bisericii.

Biserica Sfinților Doctori fără de arginți (în mijloc) și turnul Schimbării la Față

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB