Gheron Iosif Isihastul

30 November 2011

Teologia ortodoxă mărturisește și are cuvântul ca unic mijloc tămăduitor, pentru reîntoarcerea firii umane ”la frumusețea cea dintâi”, cuvânt care este ori oral, ori scris, ori lăuntric, însă este de ajuns ca el să fie expresie și formulare, creație a acelei minți care se unește și este în comuniune în mod practic cu Cuvântul lui Dumnezeu cel enipostatic (n.tr. – adică cel unit cu firea umană într-o singură persoană, conform teologiei lui Leonțiu de Bizanț, adoptată de Biserica lui Hristos).

Vrednicul de pomenire Gheronda Iosif Vatopedinul (1921-2009) a trăit ca monah timp de 72 din cei 88 de ani ai vieții sale pământești, dar a fost și timp de 12 ani ucenic al Cuviosului Gheronda Iosif Isihastul (1897-1959). Editura Sfintei Marii Mănăstiri Vatopedi, punând în valoare această îndelungată experiență ascetică monahală a vrednicului de pomenire Gheronda Iosif, publică în seria ”Cuvinte vatopedine de suflet folositoare” cuvinte scrise ale lui Gheronda Iosif pentru cei care doresc ”cuvinte ale vieții veșnice”, capabile să vindece și să renască ”inima înfrântă și smerită (încărcată)” a omului contemporan.

Omul, în orice abis de păcătoșenie ar cădea, nu își pierde puterea de a-l vedea pe Dumnezeu …. θεοειδία și nu i se schimbă menirea sa înaltă, care e îndumnezeirea și ea este obținută (la ea se ajunge) prin dobândirea Duhului Sfânt. Conform cuvintelor Avvei Iosif, ”cine nu dobândește permanent și perceptibil (în mod vădit) harul Sfântului Duh, acest dar ceresc, și nu va gusta din el în viața aceasta, prin făgăduințele dumnezeiești, acela își pune în pericol mântuirea sa”.

 Cuvinte vatopedine folositoare de suflet, 1 ”Gheronda Iosif Isihastul”

 Este descrisă viața unuia dintre reprezentanții autentici ai tradiției isihaste și ai teologiei palamite, a unuia dintre reformatorii (reînnoitorii) monahismului aghioritic contemporan. Gheronda Iosif Isihastul (1897-1959) a străbătut toate etapele desăvârșirii duhovnicești, al curățirii de patimi, al iluminării minții și al îndumnezeirii care este echivalentă cu (înseamnă) sfințirea ipostasului uman. Sunt cuprinse în această carte învățături neschimbate și sfaturi ale Cuviosului Gheronda Iosif, care sunt comentate de autorul cărții și ucenicul lui cu același nume (Gheronda Iosif Vatopedinul).

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB