Frescă cu Sf. Ioan Scărarul şi monahii vatopedini în naosul bisericii principale (katholikonului), 1312 şi completată în 1819

30 November 2011

Scena (icoana) înfăţişează pe Sfântul Ioan Scărarul, care se îndreaptă spre “scară”, urmat de un grup de călugări vatopedini. Această compoziţie specială se află în pronaosul katholikonului şi a fost realizată în anul 1312. În timpul măririi sau a lărgirii unei intrări către culoarul de trecere al Antifonitriei, această scenă pictată a suferit stricăciuni, care au fost reparate de către pictorul  Veniamin Galatsian şi de “fraţii” lui. Intervenţia discretă a acestor artişti s-a limitat la partea de jos a compoziţiei, unde au pictat din nou portretul Sfântului Ioan şi al primilor patru călugări. Noile chipuri au fost potrivite cu exactitate cu cele vechi (spre a arăta ca cele vechi), astfel încât a doua etapă a picturii să se poată distinge numai prin linia de unire dintre cele două părţi. Este posibil că imaginile primilor patru monahi să fie chipuri ale unor persoane anume din epoca respectivă, fapt care e valabil de altfel pentru chipurile pictate în anul 1312.

Scenă cu Sf. Ioan Scărarul şi călugării din Vatopedi, care-l urmează, în timp ce el se deplasează spre "scară". Se vede clar chenarul făcut de galatsieni (1819) în acea parte a scenei din 1312 care a fost distrusă pentru a lărgi (sau a face o deschizătură), intrarea spre coridorul Antifonitriei.

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB