Fauna

30 November 2011

Fauna naturală a Sfântului Munte Athos este una dintre cele mai bogate din Grecia. Speciile pe care le conține nu se disting prin raritatea lor în regiunea mediteraneană, ci prin constanța varietății lor și a mărimii numărului lor în Athos, care este vrednică de admirație. Întreaga suprafață a mănăstirii Vatoped este foarte bogată în insecte şi reptile, în special şerpi (vipere, năpârci), broaşte ţestoase şi şopârle. Tot așa de mare este și varietatea de de păsări (ciocănitori, potârnichi, cucuvele, șoimi, vulturi, cuci, porumbei sălbateci, pupeze etc). În special în zonele muntoase împădurite ale mănăstirii trăiesc porci mistreți, vulpi, sacali, nevăstuici, iepuri de câmp şi veveriţe, în timp ce zona maritimă este bogată într-o varietate și un număr mare de specii de peşti.

... și au prins o mulțime mare de pești ...

... și au prins o mulțime mare de pești ...

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB