Compoziţie de laudă către Maica Domnului în pridvorul mănăstirii, anul 1858

30 November 2011

Pridvorul unicei intrări a mănăstirii a fost pictat în anul 1858 de către călugărul Nichifor, fratele şi ucenicul lui Ioasaf din Karpenisi, sub supravegherea arhimandritului Ioanichie cipriotul, care a fost şi principalul donator al picturile murale. Acesta din urmă, care era un om educat şi ocrotitor al cărţilor, se pare că a influenţat în mod vădit compunerea iconografică a aghiazmatarului. Compoziţia care decorează pridvorul este una “de laudă” la adresa Născătoarei de Dumnezeu, ocrotitoarea mănăstirii Vatoped.

Mai întâi sunt reprezentaţi filosofii antici Aristotel, Sofocle, Thulis, împăratul Egiptului, Apollonius, Sibila şi Platon. Această reprezentare constituie ultimul exemplu de reprezentare a filosofilor în arta bizantină. În continuare sunt pictaţi imnografii care au lăudat-o pe Maica Domnului, profeţii care au prevestit venirea Domnului prin Maria, Bunavestire, iar pe tavan este înfăţişată Sfânta Treime.

Fresce de pe bolta pridvorului intrării în Mănăstirea Vatoped (1858).

Filosoful Aristotel.

Filosoful Sofocle.

Filosoful Thulis, împăratul Egiptului.

Filosoful Apolonie

Filosoafa Sibila.

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB