Bolniţa

30 November 2011

Mănăstirea Vatoped avea spital încă din perioada bizantină. Clădirea sa era în legătură cu paraclisul Sfinţilor fără de arginţi care se găseşte  în partea de sud-vest a curţii. Acest spital este reprezentat în gravuri din secolul al XVIII-lea şi într-o descriere din secolul următor este descris ca fiind o construcţie din lemn aflată pe coloane de piatră. Ştim deasemenea că a rămas intact după incendiul  din 1854. În conformitate cu o anumită inscripţie, un spital se găsea în clădirea cea nouă, reconstruită în partea vestică a aripii de nord în anul 1654.

Spitalul nou, care continuă să funcţioneze până astăzi, a fost construit în anii 1858-1860 în mod tradiţional. În ansamblul clădirii se văd însă influenţe ale arhitecturii europene academice. Se găseşte în interiorul unei curţi mici, lipită de partea de răsărit a curţii mănăstirii, având intrarea în spatele bisericii principale (katholikon).

Vedere parţială din curtea bolniţei.

Coridor din aripa bolniţei.

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB