Artă

Cele șapte icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului de la Mănăstirea Vatoped 9 February 2013 Dincolo de interesul pe care îl pot prezenta sub aspect istoric sau artisti...
Icoana Soborului Sfinților Arhangheli – mijlocul sau a doua jumătate a secolului al XV-lea 12 October 2012 Icoana Soborului Sfinților Arhangheli este una dintre cele mai vechi capodo...
Introducere în picturile murale ale katholikonului (bisericii principale) 30 November 2011 Programul iconografic al katholikonului poate fi repartizat pe trei zone. T...
Frescă cu Sf. Ioan Scărarul şi monahii vatopedini în naosul bisericii principale (katholikonului), 1312 şi completată în 1819 30 November 2011 Scena (icoana) înfăţişează pe Sfântul Ioan Scărarul, care se îndreaptă spre...
Compoziţie de laudă către Maica Domnului în pridvorul mănăstirii, anul 1858 30 November 2011 Pridvorul unicei intrări a mănăstirii a fost pictat în anul 1858 de către c...
Frescele din pronaosul paraclisului Sfântului Nicolae, anul 1802 30 November 2011 Naosul capelei Sfântului Nicolae a fost pictat în anul 1802, pe cheltuiala ...
Fresca Adormirii Cuviosului Efrem Sirul, trapeza mănăstirii Vatopedi (1786) 30 November 2011 Fresca Adormirii Cuviosului Efrem Sirul se află la latura de nord a trapeze...
Mozaicuri ale Mănăstirii Vatopedi 30 November 2011 În biserica principală (katholikonul) mănăstirii se păstrează singurele moz...
Trei iconostase aghiorite 30 November 2011 Dispoziția generală a iconostasului rămâne aproape întotdeauna aceeași, cu ...
Omoforul mitropolitului Grigorie al Irinupolei și Vatopedului – începutul secolului al XIX-lea 30 November 2011 Conform inscripției votive brodată, omoforul a aparținut lui Grigorie, mitr...
123...4
Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB