Viaţa duhovnicească

Sub chipul încercării se ascunde binecuvântarea lui Dumnezeu Părintele - Efrem Filoteitul 30 October 2015 Tristețea nu este un lucru bun. Dar, în spatele tristeții, în spatele dur...
Despre pocăinţa în trupul Bisericii Arhimandritul - Zaharia (Zaharou) de la Essex 23 August 2015 Feluritele noastre strădanii, în întregul lor, alcătuiesc nevoinţa stăruito...
Ultimele zile ale părintelui Sofronie Arhimandritul - Zaharia (Zaharou) de la Essex 11 July 2015 [caption id="" align="alignright" width="231"] Arhimandritul Zaharia de...
După cutremur, Duhul Adevărului: Monahismul și tăierea împrejur a inimii Arhimandritul - Zaharia (Zaharou) de la Essex 15 June 2015 [caption id="attachment_46575" align="alignright" width="231"] Arhimandritu...
După cutremur, Duhul Adevărului Arhimandritul - Zaharia (Zaharou) de la Essex 8 June 2015 Duhul Sfânt îl cercetează pe om în chip de limbi de foc. Odată cu trecerea ...
Isihia ca mod de aflare a inimii duhovnicești Arhimandritul - Zaharia (Zaharou) de la Essex 5 May 2015 Trebuie să lucrăm virtuțile pentru ca inima noastră să devină ceea ce trebu...
Învierea trupului Arhidiacon - John Chryssavgis 16 April 2015 A vorbi despre învierea din morți poate fi ceva scandalos pentru unii. Însă...
Frânturi din viața în pustia Sfântului Munte 6 April 2015 Părintele Daniil Katunakiotul vorbește despre viața ascetică din pustia Sf...
Trezirea inimii prin frica de Dumnezeu Arhimandritul - Zaharia (Zaharou) de la Essex 2 April 2015 Pomenirea morții, ca întâlnire cu veșnicia vie a lui Dumnezeu, schimbă în c...
Sfântul Ioan al Scării: Trupul în lupta ascetică Arhidiacon - John Chryssavgis 22 March 2015 După cum Hristos s‑a folosit de trupul Său pentru a birui diavolul, păcatul...
123...7
Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB