Antropologie creştină

Scopul nostru este să devenim ipostasuri universale Părintele - Sofronie de la Essex 28 October 2012 Acedia (akidía), mâhnirea, epuizarea te vor încerca fără doar şi poate, aşa...
Limpezime sau iluzie? Ioánnis Kornarákis 20 October 2012 Limpezirea conştiinţei noastre creştine, ca scop al vieţii noastre duhovn...
Persoană şi sfinţenie 19 October 2012 Greu îi este omului să cuprindă înţelesul sfinţeniei. Desigur, în epoca m...
De la masca postmodernă, la persoană Arhimandritul - Efrem, Egumenul Mănăstirii Vatoped 9 October 2012 Teologia persoanei, aşa cum apare ea în tradiţia ascetică isihastă, constit...
Liturghia neîntreruptă a minţii omeneşti Ioánnis Kornarákis 26 September 2012 Mintea omenească funcţionează neîntrerupt! Acesta este, probabil, caracteri...
Satul românesc între tradiţie, supravieţuire şi speranţă 10 December 2011 Cuvântul inaugural al Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii ...
123
Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB