Trapezuntul bizantin

4

Trapezunt, Mânăstirea Sfintei Sofii, ctitorie a lui Manuil I Marele Comnen (1238-63).

Bookmark the permalink.

Comments are closed.