Trapezuntul bizantin

11

Pisania de deasupra porţii de sud a Bisericii Sfintei Ana (884), alături de o efigie a Victoriei înaripate

Bookmark the permalink.

Comments are closed.