Pomenirea Sfintei Mucenițe Ariádna și a Sfântului Evménios, Episcopul Gortinei

18 September 2015

În ziua de 18 septembrie, Biserica Ortodoxă cinstește pomenirea muceniței Ariádna și a Sfântului făcător de minuni Evménios, Episcopul Gortinei.

***

ariadna inSfânta Muceniță Ariádna a trăit și s-a nevoit în vremea împăraților Adrian (117-338 d. Hr.) și Antonius Pius (138-161 d. Hr). Ea a fost sclava unui oarecare Tétrullos, mai marele cetății Promisia din Frigia.

Acel Tétrullos, serbând ziua de naștere a fiului său, a chemat-o pe Ariádna în templul păgân pentru a serba împreună cu dânșii. Sfânta a refuzat invitația stăpânului, însă acesta a poruncit să-i strujească trupul cu ghiare de fier, lăsându-o apoi liberă.

După o vreme, stăpânul a început din nou să o chinuiască. Ajungând Sfânta înaintea unei stânci, L-a rugat pe Dumnezeu să o izbăvească. Și atunci, prin lucrarea dumnezeiască, stânca s-a despicat în două, închizându-o pe Sfântă înlăuntru ei, iar îngerii Domnului i-au zdrobit pe persecutori, făcându-i nevăzuți.

ib3917

***

evmenios gortinaSfântul Evménios a păstorit cu mare înțelepciune și râvnă Biserica lui Dumnezeu. S-a învrednicit să primească darul propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu, iar atunci când prin harul Preasfântului Duh a fost așezat Episcop al cetății Gortina din insula Creta, prima sa strădanie a fost alegerea unor clerici vrednici de păstorirea turmei lui Hristos.

Desigur, nu a ezitat să meargă la Roma ca să-i ajute și să-i întărească pe creștini prin cuvânt și faptă, săvârșind multe minuni. A adormit în Tebaida, unde mersese pentru a-i cunoaște pe monahii nevoitori și pustnici de acolo. Sfintele sale moaște au fost îngropate în Episcopia sa din Creta. Sfântul Episcop Evménios se distingea prin multe virtuți, dar mai ales prin cea a smereniei.

Smerenia, așa cum au trăit-o Sfinții Evménios și Ariádni, este temelia duhovnicească din lăuntrul omului. Este nevoie de mult discernământ și rugăciune ca omul să rămână credincios și neclintit în voia lui Dumnezeu. Și atunci, puterea lui Dumnezeu se adeverește prin ceea ce se mărturisește în Sinaxarul Sfintei: Pe Sfânta Ariádna a izbăvit-o piatra care s-a despicat, pentru că a acoperit-o Însuși Hristos, „Piatra vieții”.


Sursa: churchofcyprus.org.cy

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB