Comunicat al Patriarhiei Ecumenice cu privire la refugiații din Orientul Mijlociu

12 September 2015

La convocarea și sub președinția Sanctității Sale, Preafericitul Patriarh Ecumenic, kir Bartolomeu, între 29 august și 2 septembrie 2015, în Sfânta Biserică a Sfintei Treimi Stavrodromíou din Constantinopol a avut loc întrunirea în sinaxă a cinstitului Sinod al Tronului Patriarhal, dimpreună cu ierarhii Bisericilor Autonome ale Finlandei și Estoniei, aflate sub protecția canonică a Patriarhiei Ecumenice, și cu ierarhii ucraineni și ruși din Carpați aflați sub jurisdicția Patriarhiei Ecumenice.

patr thr synax in

Pe durata acestei sinaxe, după ce au fost susținute comunicări amănunțite, dintre care prima a Sanctității Sale, s-au discutat evoluțiile legate de organizarea Sfântului și Marelui Sinod Panortodox, precum și subiecte privitoare la dialogurile cu celelalte Biserici și Confesiuni Creștine, bioetică, protecția mediului și altele.

Cu un interes deosebit s-a discutat problema imigrației, în dimensiunea ei pastorală, umanitară și în alte aspecte.

În același context, Sinaxa Sinodului a toată lumea a Patriarhiei Ecumenice, pornind de la evenimentele recente, a adresat un apel celor de aproape și celor de departe de a respecta sacralitatea persoanei umane, ca preot universal, ca făptură a lui Dumnezeu și având de la Dumnezeu porunca păzirii acestei sacralități. În același context, Sinaxa dezaprobă orice formă de violență, fanatism, desacralizare, care îl face pe om obiect al exploatării.

Sinodul Tronului Ecumenic, date fiind condițiile prezente, cu multă neliniște și profundă mâhnire, constată că și astăzi este răstignit Hristos, iar populații creștine autohtone din Orientul Mijlociu și din Africa, cu o bogată moștenire și contribuție culturală, sub presiunea și violența fundamentaliștilor religioși, sunt nevoite să își părăsească vetrele părintești și, precum altădată Hristos prigonit de Irod a plecat în Egipt, să ceară ca refugiați siguranța ospitalieră a Apusului, abandonând în ruine monumentele culturii lor, pe care până acum veacurile istoriei le-au păstrat neatinse.

În fața acestei realități tragice, Marea Biserică a lui Hristos, amintindu-și de propriile-i suferințe, își manifestă solidaritatea față de aceste comunități creștine și sprijină în fața organismelor internaționale dreptul oricărui popor de a se închina liber Dumnezeului său și afirmă că religia trebuie să unească popoarele și culturile și să devină temei al culturii și solidarității umane.

De asemenea, ierarhii Patriarhiei Ecumenice își îndreaptă gândurile și rugăciunea către miile de frați ai noștri aflați în nevoi în Ucraina și se roagă pentru încetarea conflictelor și instaurarea păcii și unității în poporul ucrainean binecredincios, care a primit credința și botezul de la Maica Biserică a Contantinopolului.

Ierarhii întruniți adresează binecuvântarea lor credincioșilor din eparhiile de Dumnezeu mântuite ale Întâiului Tron al Bisericii, precum și către ”tot sufletul creștinilor ortodocși”, și, de asemenea, își exprimă cinstirea față de Preafericiții Întâi-stătători ai Bisericilor Ortodoxe și urarea de a vedea anul următor înfăptuirea Sfântului și Marelui Sinod al Sfintei noastre Biserici Ortodoxe.


Constantinopol, 2 septembrie 2015,
Din partea Secretariatului General al Sfântului și Sfințitului Sinod

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB