Cruce și Evanghelie

10 August 2015

Archimandrite-Placide-Deseille

Din momentul venirii lui Hristos, din momentul în care El S-a răstignit, a murit şi a înviat pentru noi, din momentul în care Sfinţii Apostoli au propovăduit mântuirea prin cruce, omul se află în faţa unei alegeri fundamentale. Ce sens vrea el să dea propriei sale existenţe? Propria-i împlinire, satisfacerea dorinţelor sale pământeşti, a propriului eu, a egoului său, însoţite de partea de altruism de care are nevoie pentru a putea trăi în societate? Sau scopul existenţei sale este acela de a renunţa la propriul ego, la eul său egocentrist, pentru a se dărui în întregime lui Dumnezeu şi aproapelui? E o dilemă „copernicană”: care este pentru mine centrul universului, în jurul căruia se învârt toate?

Eu însumi sau un Altul? Un Altul Care S-ar sălăşlui, de altfel, în chip tainic, în centrul meu cel mai intim, dacă eu m-aş goli de mine pentru a-I face loc. Un Altul Care a vrut să fie una cu toţi ceilalţi, în care-I descopăr prezenţa. Acest lucru nu ar însemna că eu mi-aş pierde identitatea, personalitatea, nici vorbă. Însă adevărata personalitate a omului nu constă în ceea ce îl închide în sine şi îl face inevitabil să se opună celorlalţi, în căutarea a tot ceea ce-i poate satisface eul trupesc şi pământesc. Dimpotrivă, ea constă în deschiderea către Dumnezeu şi către ceilalţi oameni, în comuniune, în dăruirea de sine. Numai renunţarea la „eu” şi crucea înălţată în centrul vieţii noastre ne pot înlesni calea spre bucuria autentică, bucuria perfectă şi pacea sufletească. Ele nu sunt, dacă pot să mă exprim astfel, decât reversul acestora din urmă.

Nu, Evanghelia nu este dătătoare de tristeţe, de posomoreală, de descurajare, de disperare, ci dimpotrivă. Iar sfinţii ne arată tocmai la ce nivel de bucurie, la ce desfătare adâncă a sufletului şi la ce iubire sănătoasă pot ajunge oamenii care au răspuns cu adevărat chemării ei.

De aceea, este bine să citim de nenumărate ori vieţile sfinţilor, tocmai pentru a vedea în ce fel alegerea radicală făcută de ei i-a condus către bucuria cea adevărată în Dumnezeu, către adevărata împărtăşire din bucuria cea veşnică a Preasfintei Treimi, din bucuria Tatălui, a Fiului şi a Sfântului Duh, cele trei Persoane distincte unite veşnic în singura esenţă divină. Da, sfinţii sunt pentru noi pilde minunate de viaţă, care ar trebui să ne înflăcăreze inimile şi să însufleţească în noi, să trezească pe deplin înlăuntrul nostru, dorinţa de a le urma exemplul şi de a ne împărtăşi şi noi din această bucurie.


Fragment din predica la praznicul Înălţării Sfintei Cruci,
Placide Deseille,  Cununa binecuvântată a anului creștin, Ed. Doxologia, 2015 


Cununa anului

Editura Doxologia propune cititorilor români o carte surprinzătoare; o carte destinată unui public larg – clerici și credincioși (inițiați, dar și neinițiați), care doresc să aprofundeze sau să descopere noi sensuri ale fragmentelor evanghelice citite în timpul Sfintelor Liturghii, din perspectiva unui călugăr catolic (din spațiul occidental) covertit la ortodoxie. Este vorba de „Cununa binecuvântată a anului creștin” a Părintelui Placide Deseille, traducere din limba franceză de Felicia Dumas.

Părintele Arhimandrit Placide Deseille este unul dintre cei mai mari teologi ortodocși contemporani şi un părinte duhovnicesc căutat atât de credincioşii din spațiul apusean, cât și de cei din spațiul răsăritean. El este cunoscut în lumea întreagă pentru convertirea sa spectaculoasă, neașteptată la ortodoxie (despre care vorbește în volumul „Mărturia unui călugăr ortodox”, Doxologia, 2011) și e apreciat pentru cărțile sale de teologie vie, aplicabilă în viața de zi cu zi. Pr. Placide a fost monah catolic, şi, după un studiu constant în domeniul teologiei patristice, s-a convertit. Acum, el păstorește Mănăstirea Sfântul Antonie cel Mare şi Mănăstirea Solan din Franța, metocuri ale Mănăstirii Simonopetras din Sfântul Munte Athos.

„Cununa binecuvântată a anului creștin” conţine numeroase predici rostite de autor în ultimii 10-15 ani, pe parcursul întregului an bisericesc, în duminici și sărbători, în cele două mănăstiri. Cartea, ce prezintă într-o formă accesibilă un conținut profund duhovnicesc, este împărţită în șase secvențe, ce subliniază orânduirea lor în funcție de diverse perioade ale anului (începutul anului liturgic, Postul Crăciunului, Botezul Domnului, Postul Mare, Paștile și perioada de după Rusalii). Toate acestea reprezintă „simple cateheze, familiare, pe înțelesul tuturor”, după cum spune însuși autorul.

Cartea Părintelui Placide Deseille, „Cununa binecuvântată a anului creștin, va atrage, cu siguranță cititorii prin perspectiva clară, limede și concisă a predicilor, prin stilul oral păstrat după transcriere, dar, mai ales, prin prospețimea, vigoarea și autenticitatea duhovnicească inestimabilă.

Volumul se adaugă precedentelor trei titluri din seria de autor Pr. Placide Deseille publicate la Editura Doxologia: „Mărturia unui călugăr ortodox – convorbiri cu Jean Claude Noye”; „Credinţa în Cel Nevăzut”; „Monahismul ortodox. Principiile de bază și practica”, care s-au bucurat de un real succes în rândul publicului cititor.

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB