Expoziție și volum dedicate lui Evanghelis Zappas

30 May 2015

zappasEditura Omonia a publicat zilele acestea  un volum  menit să omagieze memoria evergetului Evanghelis Zappas (1800-1865), de la moartea căruia se împlinesc 150 de ani.  Născut în Epir, a luat parte la lupta pentru independenţa Greciei, fiind decorat cu ordinul „Arhanghelul Mihail”. Sosit în jurul anului 1831 în Ţara Românească, se ocupă cu comerţul de cereale şi arendarea pământurilor mănăstireşti, reuşind, datorită sârguinţei şi spiritului său întreprinzător, să acumuleze o avere uriaşă pentru vremea aceea.  Zappas face parte – alături de Apostolos Arsakis şi Panaghis Harokopos – din triada de aur a evergeţilor greci care au trăit şi s-au afirmat pe pământ românesc, generozitatea lor îndreptându-se atât spre patria mamă, cât şi  spre cea de adopţie.

eyagg-zappas

Volumul cuprinde o culegere de studii aparţinând unor specialişti români,  selectate astfel încât să pună în evidenţă coordonatele principale ale activităţii lui Zappas : iniţiator al primelor Olympii moderne (desfăşurate la Atena în 1859, 1870, 1875, 1888-1889), relaţia lui Zappas cu Academia Română (membru fondator al Societăţii Literare Române, 1866, devenită în 1867 Societatea Academică Română şi în 1879 Academia Română), activitatea de filantrop, orientată în multiple  direcţii. Textele semnate de Dan Popper, Virgil Cândea, Mihaela Peneş-Lipetz, Horia Alexandrescu  insistă pe contribuţia lui Zappas la reînvierea Jocurilor Olimpice Internaţionale din 1896. Studiul Dorinei N. Rusu  creionează portretul lui Zappas în calitate de iniţiator şi sprijinitor al mai multor proiecte culturale precum elaborarea unei gramatici a limbii române, a unui dicţionar român sau încurajarea de traduceri din clasicii Antichităţii. Sunt evocate momentele de început ale Academiei Române care, în semn de recunoştinţă, i-a înălţat un bust „fericitului întru memorie, multmeritatului Evanghelie Zappas”. Iniţiativa lui Zappas de instituire a Olympiilor şi  demersurile premergătoare organizării lor, dar şi drumul de la Societatea Literară Română până la Societatea Academică Română constituie obiectul textelor semnate de Nicolae Postolache, autor a două contribuţii importante dedicate lui Evanghelis Zappas în 1996 şi 2004.  Activitatea de filantrop (fondator de şcoli, ctitor de biserici ş.a.) a cărturarului grec stabilit la Broşteni, în Ialomiţa, este prezentată de părintele profesor Gheorghe I. Drăgulin.

Bibliografia bogată, deşi selectivă, arată interesul statornic al specialiştilor români faţă de Evanghelis Zappas,  personalitate  emblematică pentru cele două patrii ale sale.

În prefaţă,  Georgios I. Dolianitis , fondator şi director al Bibliotecii omonime din Atena, reconstituie istoricul Olympiilor, de la Rigas Velestinlis, primul care a folosit termenul într-o traducere din Metastasio, la Evanghelis Zappas. Totodată, autorul evidenţiază sprijinul lui Evanghelis Zappas şi contribuţia decisivă a „Olympiilor” iniţiate de el la reînvierea Jocurilor Olimpice Internaţionale din 1896.

Ediţia a  apărut cu sprijinul amabil al domnului Georgios Dolianitis, cadru didactic şi fost director de şcoală. Volumul va fi prezentat sâmbătă, 30 mai, orele 18,30 la Muzeul Municipiului Bucureşti, când va avea loc şi vernisajul unei expoziţii de mărturii din Biblioteca  G.I. Dolianitis despre „Olympiile” lui Evanghelis Zappas.

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB