Duminica Orbului

17 May 2015

Iar el a zis: Cred, Doamne. Şi s-a închinat Lui
(Matei 9, 38)

Pericopa evanghelică din Duminica Orbului este, în întregime, o pagină din istoria mântuirii omului și din care avem de învățat foarte mult. Este o pagină de istorie folositoare, deoarece conține învățături mântuitoare pentru viața noastră, sunt învățături care contribuie la formarea noastră duhovnicească, pentru că acesta este scopul pe care îl urmărește această pericopă evanghelică, și nu numai aceasta, ci fiecare pericopă evanghelică. Și, nu doar pericopele evanghelice, ci toate Evangheliile, și nu doar Evangheliile, ci toată Scriptura. Căci toată Scriptura este de folos, spre sfințirea noastră.

the-man-born-blind-in

În acest mic studiu pe care îl vom face, vom urmări doar câteva învățături ale acestei pericope. Iar aceste învățături le primim nu de la un om învățat, ci de la un biet cerșetor din Ierusalim. De la un om simplu, neînvățat, disprețuit de către ceilalți pentru că cerșea pe străzile orașului. Curios lucru, am putea spune. Putem noi să învățăm ceva de la un astfel de om? Da, avem ce învăța chiar și de la un asemenea om, de la un cerșetor orb pe care nimeni nu-l lua în seamă. Pentru că ceea ce contează cel mai mult la un om nu sunt sănătatea, știința, bogăția și nici poziția socială. Ceea ce contează este viața duhovnicească. Contează doar sentimentele cele bune, contează doar sufletul frumos al omului. Iar orbul nostru este un om cu sufletul frumos. Astfel, acest om, disprețuit de toți locuitorii din Ierusalim, dar, mai ales de înalta societate, devine model pentru noi, creștinii. El ne arată virtuțile pe care trebuie să le dobândească fiecare creștin. Aceste virtuți sunt fundamentale, și fără ele nu putem să fim, și nici măcar să ne numim creștini. Orbul din parabolă ne învață nu vorbind, ci prin exemplul vieții sale. Iar aceste virtuți sunt:

Credința

Orbul din Evanghelie dovedește o credință exemplară în Hristos. Cu credință adâncă a primit de la Hristos plămada din pământ și apă cu care Domnul i-a uns ochii. Mai apoi, cu credință a alergat la scăldătoarea Siloamului, acolo unde Hristos l-a trimis. Și, mai târziu, atunci când l-a văzut pe Binefăcătorul său cu ochii lui, după ce Acela i-a redat lumina ochilor, și-a mărturisit credința sa zicând: Cred, Doamne!

Pentru un creștin, credința este primul pas. Este prima treaptă a vieții sale în Hristos, este fundamentul și temelia vieții sale. Fără credința în Hristos, cum poate cineva spune că este creștin? Prima și cea dintâi virtute a creștinului este credința; credința cea fierbinte, credința cea adâncă, credința cea neclintită. Este credința ce se recunoaște din faptele dragostei. Pentru că, altfel, credința este moartă. Așa ne învață și Sfântul Iacob, ruda Domnului: ,,Credința, fără fapte, moartă este”. (Iacov 2, 26).

Ascultarea

Desăvârșită este ascultarea pe care o face orbul din naștere față de Hristos. I-a spus Hristos: ,,Mergi și te spală în scăldătoarea Siloamului”. Iar orbul a făcut întocmai după cum i-a poruncit Domnul. Cu tina încă umedă pe ochi a mers la scăldătoarea Siloamului, deși nu vedea încă. Pe drumul către scăldătoare toți îl priveau ciudat. Minunată ascultare face orbul, fără să crâcnească! Fără gânduri și fără să cugete în vreun fel. Și, tocmai această ascultare l-a condus către tămăduire. Căci, ,,ducându-se și spălându-se, a văzut”.

Mare virtute este ascultarea! Ascultarea față de Dumnezeu și față de oamenii Lui Dumnezeu care ne păstoresc și care poartă de grijă sufletelor noastre. Ascultarea, este și ea, o virtute de căpătâi a bunului creștin. De aceea, trebuie să fim ,,fii ai ascultării”. Și, din acest punct de vedere, exemplu pentru noi nu trebuie să fie doar orbul din pericopă, ci Însuși Iisus Hristos, care s-a făcut ,,ascultător până la moarte, și încă moarte pe Cruce luând” (Filipeni 2,8).

Mărturisirea

Orbul a crezut în Hristos și a făcut ascultare față de Hristos. Dar nu doar atât, pentru că el l-a și mărturisit pe Hristos. Am putea spune că orbul este primul creștin mărturisitor. Minunată este mărturisirea pe care el o face! Vecinilor săi, care l-au întrebat cine i-a redat vederea, le-a răspuns: ,,Omul care se numeşte Iisus a făcut tină şi a uns ochii mei; şi mi-a zis: Mergi la scăldătoarea Siloamului şi te spală. Deci, ducându-mă şi spălându-mă, am văzut”. La fel a mărturisit acesta și în fața fariseilor, când aceia l-au întrebat ce crede despre Hristos: ,,Iar el a spus că proroc este” (Ioan 9, 17). Atunci când fariseii l-au întrebat iarăși cum i-a vindecat Hristos vederea, orbul a mărturisit din nou, zicând: ,, V-am spus acum şi n-aţi auzit? De ce voiţi să auziţi iarăşi? Nu cumva voiţi şi voi să vă faceţi ucenici ai Lui?” (Ioan 9, 27). Însă, aceia l-au ocărât pentru cuvintele lui. Dar, abia atunci orbul a făcut cea mai bună mărturisire: ,,De n-ar fi Acesta de la Dumnezeu n-ar putea să facă nimic” (Ioan 9, 33).

Această mărturisire curajoasă a orbului ar trebui să ne facă să ne punem foarte multe întrebări. Pentru că, din păcate, cei mai mulți creștini se rușinează sau se tem să-l mărturisească pe Hristos. Însă, mărturisirea este și ea o virtute fundamentală a adevăratului creștin.

Recunoștința

Sufletul orbului era copleșit de recunoștință. Dorea să-L cunoască pe binefăcătorul său pentru a-i mulțumi pentru marele bine pe care i l-a făcut. Iar când L-a aflat, ,,I s-a închinat”.

Toți trebuie să-I fim recunoscători Lui Dumnezeu, asemeni orbului. Dar, la fel trebuie să fim recunoscători fiecărui om care ne-a făcut chiar și cel mai mic și neînsemnat bine. Trebuie să fim recunoscători întreaga noastră viață, și să ne arătăm această recunoștință ori de câte ori avem ocazia și în modurile cele mai diverse. Pentru că un bun creștin trebuie să aibă recunoștință față de Dumnezeu și față de aproapele său.

Acestea, și multe altele, sunt însușirile bunului creștin, însușiri care trebuie să împodobească și să înfrumusețeze duhovnicește viața noastră.

Luminânda Duminicii Orbului:

Luminează-mi, Doamne, ochii mei înțelegători, care sunt slăbiți de păcatul întunecat, însuflându-le smerenie, și curățește-mă, Îndurate, cu lacrimile pocăinței.

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB