Arhimandritul Athanasie Mitilinaios

24 May 2015

athanasios mitilinaios in

Părintele Athanasie s-a născut în anul 1927 în Kifisiá (Atena) și a trecut la cele veșnice la 23 mai 2006 după o îndelungată suferință trupească. Tatăl său, Gheorghie, era din insula Mytilini, iar mama, Eufrosina, din insula Samos. Amândoi se distingeau prin credința lor adâncă în Dumnezeu Cel Întreit, dragostea de aproapele, cinstea, hărnicia, și, în general, printr-o viață creștină autentică. Neștiutori de carte dar bogați duhovnicește, aceștia și-au crescut copiii, Grammatikí și Athanasie, în frică de Dumnezeu înzestrându-i cu frumoase daruri sufletești. Acest lucru se va reflecta mai târziu în viața celor doi fii ai lor.

Din fragedă vârstă, Athanasie a arătat aplecare către viața duhovnicească și către preoție, arătând, totodată interes pentru artă și știința modernă. A învățat engleză, a studiat vioara și pictura, și, pentru o perioadă, a lucrat și într-o farmacie. În cele din urmă, chemarea Lui Dumnezeu a fost mai puternică, iar Athanasie, în cele din urmă, își va afierosi viața slujirii Lui.

În 1960 se va petrece un eveniment care îi va influența viața definitiv. Preotul paroh de la biserica unde acesta mergea, Iákovos Shízas va fi ales Mitropolit al Lárisei, iar Athanasie îl va urma. Ulterior, va fi tuns în monahism, hirotonit diacon, iar mai apoi preot. Astfel, timp de 10 ani, părintele Athanasie a slujit în Mitropolia Lárisei ca predicator (ierokýrikas), propovăduind Cuvântul Evangheliei și îndrumând duhovnicește poporul Lui Dumnezeu.

În anul 1970 s-a retras la mănăstirea sa de metanie, Adormirea Maicii Domnului zisă a Comnenilor (Stomío – Lárisa), fără să înceteze lucrarea de propovăduire a Evangheliei în Lárisa și în Thessalía. Activitatea sa neobosită a dat roade în foarte scurt timp, prin numărul mare de tineri pe care i-a îndrumat către viața monahală sau către preoție, și prin crearea, la mănăstirea de metanie, a unei obști care strălucește prin virtute și credință până în zilele noastre.

moni stomiou

Mănăstirea Adormirii Maicii Domnului – Stomío

Părintele Athanasie s-a implicat activ în lucrarea de sprijinire a familiei creștine, a tinerilor, accentuând importanța dobândirii unei conștiințe ecleziale în rândul poporului și luminarea acestuia prin propovăduirea stăruitoare a Cuvântului Lui Dumnezeu. În acest moment circulă în jur de 2000 de omilii ale sale, cuprinzând comentarii ale cărților Vechiului și Noului Testament, și ale Părinților Bisericii, rod al activității sale de propovăduitor al Cuvântului Evangheliei timp de 35 de ani. Predicile sale, înregistrate atât pe casete, cât și pe cd-uri, au circulat și circulă prin intermediul fundațiilor și al asociațiilor creștine, fiind transmise la radio și, prin intermediul internetului, în lumea întreagă. Un merit special în acest sens l-a avut fundația ,,Sfântul Apostol Barnaba”, al cărei președinte, Vasílios Papadópoulos, și-a propus și a reușit să adune și să editeze – la început pe bandă magnetică, iar mai apoi pe cd-uri – predicile și cuvintele de învățătură ale părintelui Athanasie.

Începând cu anul 1972, au fost înregistrate pe bandă magnetică aproximativ 5000 de cuvântări ale părintelui – de câte o jumătate de oră sau o oră – iar pe cd-uri, în jur de 2500. Cuvântările părintelui au fost mult mai multe, dar, din 1960, când a venit la Lárisa, și până în 1972 nu s-a înregistrat nimic.

Părintele Athanasie a fost un predicator desăvârșit, iubit deopotrivă, atât de mireni, cât și de clerici și, mai ales, de obștea de la Mănăstirea Adormirii Maicii Domnului – Stomíou (Lárisa), numită a ,,Comnenilor”, fiindcă a fost ridicată în timpul împăratului Alexie I Comnenul (1081 – 1118). Deși a ținut mii de predici în cei 46 de ani de activitate ca predicator (din care, după cum am spus, ni s-au păstrat predici înregistrate începând cu anul 1972) totuși, el nu a scris nimic. În ultimul timp, însă, obștea de la mănăstirea sa de metanie a început să transcrie cuvântările sale înregistrate pe bandă magnetică ori cd-uri, încât creștini să poată nu doar asculta, ci și citi predicile sale. Astfel, a fost editată o carte ce cuprinde comentarii la Apocalipsă. De asemenea, începând cu 2008 au început să circule trei omilii Despre erezii, iar în 2009 alte omilii grupate în volumul Cuvinte de trezire. Toate aceste scrieri au apărut la editura ‘Stupul Ortodox’ din Tesalonic.

Părintele Athanasie L-a iubit din tot sufletul pe Dumnezeu Cel Întreit, dar și pe om, chipul și asemănarea Lui, atât de mult încât nu a ținut cont de sănătatea sa și de viața cea pământească trecătoare. Tânăr fiind, înainte de a pleca în Lárisa alături de mitropolitul Iakov, a spus: “Plec la Lárisa ca să slujesc Biserica Lui Hristos, adică să mor”. Acest lucru explică și marea dragoste a poporului Lui Dumnezeu pentru duhovnicul lor, Gheronda Athanasie. Popor care, pe 23 mai 2006, s-a adunat din toate părțile Lárisei, din Grecia dar și din străinătate – atunci când gheronda a trecut la cele veșnice – și a înconjurat cu dragoste sfintele sale moaște, vărsând lacrimi de tristețe pentru despărțirea de părintele lor, având, însă, bucurie în suflet și știind că, de acum încolo, vor avea în ceruri un rugător către Dumnezeu pentru mântuirea lui.

 

Părinte Athanasie, din ceruri veghează
Poporul lui Dumnezeu, ce cu sârguință
Mântuirea lui lucrează.


Omilii și predici ale Arhimandritului Athanasie  le puteţi citi aici:

http://www.pemptousia.ro/author/athanasios-din-mytilini/

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB