Sfinţii Mucenici Leonid, Hárissa, Níki, Galíni, Kalída, Nunehía, Vasílissa și Theodora

16 April 2015

Cei opt mucenici Leonida, Hárissa, Níki, Galíni, Kalída, Nunehía, Vasílissa și Theodora au pătimit în Corint şi sunt prăznuiți în ziua de 16 aprilie.

AgiosLeonidis02Sfântul Leonídis, ,,marele apărător al creștinilor din Epidaur”, așa cum este numit, împreună cu sfintele femei, Hárissa, Níki, Galíni, Kalída, Nunehía, Vasílissa și Theodora, au trăit în vremea împăratului Decius (249 – 251 μ.Χ.) și erau de loc din Peloponez.

Aceștia au fost arestați în zilele prăznuirii Sfintei Sărbători a Paștilor la Trizinía (în Peloponez) și duși înaintea dregătorului Corintului, Venustus. Fiindcă mucenicii s-au arătat neclintiți în credință, dregătorul a poruncit ca lui Leonid să-i fie jupuită pielea trupului, iar mai apoi, împreună cu femeile, să fie aruncat în mare. Pe drumul către locul martiriului, femeile cântau psalmi și se rugau, iar odată ajunși, li s-au legat pietre de gât și au fost aruncaţi în mare şi aşa au primit cununile neveștejite ale muceniciei, cu o zi înaintea prăznuirii Paștilor, adică în Sâmbăta Patimilor.

AgiosLeonidis01

Sfântul Mucenic Leonida din Epidaur

În 1833, preotul Nikólaos Nátsoulis a ridicat o biserică în cinstea Sfântului Leonida în Epidaur.

Galini

Sfânta Muceniţă Galini

În 1916, mai mulți locuitori din Epidaurau primit înștiințare de Sus, în vis, ,,să găsească comoara ascunsă” la temelia ruinelor Bisericii Maicii Domnului. Când, în cele din urmă, au fost făcute săpături, la locul indicat s-a găsit, mai întâi, o icoană a Maicii Domnului, iar mai jos, la circa 70 de centimetri adâncime, 7 schelete care, după cum s-a dovedit ulterior, erau ale unor femei. În același loc, a fost descoperită și o placă mare de piatră care, după ce a fost dată la o parte, a lăsat să se vadă scheletul unui bărbat care se vedea că suferise moarte prin strangulare, și ale cărui oseminte răspândeau bună mireasmă. Credem că acestea sunt osemintele sfinților mucenici care au pătimit în Corint în vremea prigoanei împăratului Decius.

Dumnezeului nostru slavă!

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB